Vytvoření newsletterové kampaně

Po kliknutí na tlačítko Vytvořit newsletter se zobrazí okno pro vytvoření nové newsletterové kampaně. Okno pro vytvoření se otevře rovněž přímo po kliknutí na položku Newsletter v menu Moduly.

Krok první - Výběr příjemců

Skupina Vytvořit newsletter >> Příjemci (1. krok):

 • Výběr Mailové skupiny - výběr mailové skupiny, případně skupin, pro které se má newsletter odeslat. Pro výběr více skupin držte při jejich vybírání stisknutou klávesu CTRL. Výběr skupiny upraví zobrazení seznamu příjemců níže.
 • Výběr Jazyk - výběr jazyka pro který se má newsletter odesílat. Výběr jazyka upraví zobrazení seznamu příjemců níže.

Skupina Newsletter pro zákazníky:

Zobrazení příjemců newsletteru z registrovaných zákazníků. Tento seznam se upraví podle výběru mailové skupiny do které jsou zákazníci zařazeni.

 • Zaškrtávací políčko na řádku se jménem - slouží k dočasnému vyjmutí vybraných zákazníků z dané emailové kampaně.
 • Sloupec Zákazník - zobrazení jména a příjmení zákazníka.
 • Sloupec Email - zobrazení emailové adresy zákazníka.
 • Sloupec Oslovení - zobrazení zvoleného oslovení pro daného zákazníka.
 • Sloupec Skloňovaní - zobrazení zvoleného skloňovaného jména zákazníka pro oslovení.
 • Sloupec Jazyk - zobrazení zvoleného jazyka zákazníka.

Skupina Newsletter z webu:

Zobrazení příjemců newsletteru pro osoby, které si jej vyžádaly na webu bez registrace. Tento seznam se rovněž upraví podle výběru mailové skupiny do které jsou tyto osoby zařazeny.

 • Zaškrtávací políčko na řádku se jménem - slouží k dočasnému vyjmutí vybraných zákazníků z dané emailové kampaně.
 • Sloupec E-mail - zobrazení emailu příjemce newsletteru, který si jej vyžádal na webu bez registrace.
 • Sloupec Jazyk - zobrazení zvoleného jazyka příjemce newsletteru.

 

 • Tlačítko Pokračovat - přejde k dalšímu kroku tvorby newsletteru.

Krok druhý - Výběr šablony

Skupina Vytvořit newsletter >> Šablona (2. krok):

 • Roletové menu Šablona - výběr šablony newsletteru.
 • Roletové menu Jazyk - výběr jazyka newsletterové šablony.
 • Pole Náhled šablony - zobrazení náhledu vybrané šablony.

 

 • Při výběru statické šablony, se tato zobrazí v poli Náhled šablony. A je možné pokračovat ve tvorbě newsletteru.
 • Při výběru dynamické šablony, se zapnutou volbou přidání produktů, se v poli Náhled šablony nejprve zobrazí pole pro výběr produktů, které mají být v newsletteru prezentovány. Produkty lze do šablony přidat stiskem zeleného tlačítka Plus. Stiskem tohoto tlačítka se otevře okno s výpisem produktů. Jednotlivé produkty lze přidat pomocí zelené šipky na konci řádku s vyžadovaným produktem. Vybraný produkt z výběru lze odebrat označením požadovaného produktu a následným stiskem červeného tlačítka Mínus. Stiskem tlačítka Vygenerovat šablonu se vytvoří náhled šablony a je možné přejít k dalšímu kroku tvorby newsletteru.

 

 • Tlačítko Pokračovat - přejde k dalšímu kroku tvorby newsletteru.

 

Krok třetí - Kontrola

Skupina Vytvořit newsletter >> Kontrola (3. krok):
Údaje pro odeslání:

 • Jméno odesílatele - zobrazení jména odesílatele (zobrazované jméno).
 • E-mail odesílatele - zobrazení emailu odesílatele (zobrazovaný email).
 • Předmět - zobrazení předmětu emailu.
 • E-mail pro odpověď - zobrazení e-mailu pro odpověď.

Skupina Newsletter pro zákazníky:

 • Sloupec Zákazník - zobrazení jména a příjmení zákazníka.
 • Sloupec Email - zobrazení emailové adresy zákazníka.
 • Sloupec Oslovení - zobrazení zvoleného oslovení pro daného zákazníka.
 • Sloupec Skloňovaní - zobrazení zvoleného skloňovaného jména zákazníka pro oslovení.
 • Sloupec Jazyk - zobrazení zvoleného jazyka zákazníka.
 • Tlačítko Zobrazit personalizovaný náhled - zobrazení personalizovaného náhledu emailu pro vybraného uživatele.

Skupina Newsletter z webu:

 • Sloupec E-mail - zobrazení emailu příjemce newsletteru, který si jej vyžádal na webu nez registrace.
 • Sloupec Jazyk - zobrazení zvoleného jazyka příjemce newsletteru.
 • Tlačítko Zobrazit personalizovaný náhled - zobrazení personalizovaného náhledu emailu pro vybraného příjemce newsletteru.

 

 • Tlačítko Odeslat newsletter - odešle právě vytvořený newsletter.