Newsletter

Modul je špičkovým prostředkem pro tvorbu, správu a rozesílání e-mailových kampaní. Poskytuje možnost vytvoření statických nebo dynamických e-mailových šablon. V modulu je možná správa zákazníků, kteří si přejí odebírat newsletter (včetně osob, které si newsletter vyžadaly z webu) a jejich e-mailových adres. Možné je také nastavení skloňovaného příjmení (pouze pro registrované zákazníky). Modul Newsletter také poskytuje přehled o historii kampaní, průběhu probíhajících kampaní a dovede také zobrazit grafy a statistiky čtenosti a prokliku odkazů. Podporováno je i automatické vyřazení emailové adresy z databáze newsletteru. Nastavit lze externí SMTP bránu.

 

Po rozkliknutí modulu Newsletter se zobrazí okno pro vytvoření nové newsletterové kampaně. V levé části jsou k vidění následujcí tlačítka:

 

Vytvořit newsletter

Kliknutím na toto tlačítko se spustí průvodce vytvořením nového newsletteru. Informace o tvorbě nové newsletterové kampaně naleznete zde >>

Odeslané newslettery

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí okno s přehledem o odeslaných newsletterech. Informace o odeslaných newsletterech naleznete zde >>

Příjemci newsletteru

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí okno se správou příjemců newsletteru. Dovoluje spravovat skupiny příjemců a upravovat jejich členy. Zahrnuto je i nastavení skloňování a oslovení. Informace o správě příjemců newsletteru naleznete zde >>

Newsletterové šablony

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí okno s přehledem existujících newsletterových šablon. Umožní vytvořit novou statickou šablonu newsletteru. Dynamické šablony musí vytvářet programátor, protože obsahují přímo HTML a PHP kód. Informace o newsletterových šablonách naleznete zde >>

Nastavení newsletteru

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí okno s nastavením newsletteru. Zde je možné upravit globální nastavení newsletteru, jména a emailové adresy odesílatele, kontrolu chybových zpráv atd. Informace o nastavení newsletteru naleznete zde >>

 

 

Doporučení jak správně používat modul newsletter

 

Jak již bylo zmíněno, newsletter je špičkový a mocný nástroj pro propagaci firmy a jejich výrobků. Nevyužití newsletterů je obrovskou chybou, protože se provozovatel eshopu může připravit o nemalé zisky. Je však důležité této funkce využívat střídmě a s rozvahou. Jinak by mohl nastat právě opačný efekt. I když se může tvorba newsletterů šitých na míru zákazníkům zdát jako namáhavá práce, není tomu tak. Díky našemu modulu newsletter je to snadné. Modul newsletter obsahuje totiž modul pro funkci skloňování a oslovení. Tyto moduly dovolí vytvářet personalizované newslettery s minimem úsilí.

 

Před rozesíláním newsletterů je považováno za samozřejmost, vyžádat si od zákazníka předchozí souhlas s tímto rozesíláním. Málokdo však ví, že pokud se někdo stane Vašim zákazníkem a vejde tak do obchodního styku s Vámi nebo Vaší firmou, není nutné striktně vyžadovat tento souhlas. Rozesílání emailů tedy není protizákonné. To však platí pouze tehdy, jsou-li maily personalizované a ne hromadné. A toto rozesílání je možné pouze do doby, dokud zákazník nevysloví nesouhlas s dalším rozesíláním emailů. V rámci férovosti vztahu se zákazníkem je vyžádání si souhlasu takřka povinné.

 

 

Vyžádání si souhlasu by mělo rovněž splňovat jistá kritéria

  1. Měla by být určena maximální periodičnost rozesílání, případně maximální velikost mailu.
  2. Mail by neměl být prezentován jako propagační, ale jako informační, který nese informace o nových produktech, které by mohly být pro zákazníka zajímavé.
  3. Neměla by být opomenuta informace o tom, že pokud zákazník nebude nadále chtít využívat služby newsletteru, může ji kdykoli zrušit.

 

Aby newsletter neobtěžoval a byl zajímavý, je vhodné dodržet následující pravidla

 

  1. Přiměřená periodičnost - Příliš četné rozesílání newsletterových kampaní může být pro klienta obtěžující. Ideální je zvolit vhodnou periodu rozesílání. Rozesílání emailových kampaní každý týden sice vypadá jako vhodný krok, ale může být považováno za obtěžující. Příjemce pak může bez přečtení emaily mazat. Vhodnou periodou rozesílání je jednou za dva týdny, stačí i jednou měsíčně.
  2. Vhodná prezentace newsletteru - Newsletter by měl být prezentován spíše jako informační materiál a ne jako obyčejná reklama. Neměl by obsahovat více než dvacet produktů, i deset je dostatečné množství. Vyzdvihnuty by měly být převážně novinky v sortimentu, případně produkty v akci (ale s těmito střídmě). Velikost emailu by, pokud možno, neměla přesáhnout 100kB.
  3. Personalizovaný newsletter - Newsletter by měl být šit na míru klientovi. Měl by tedy obsahovat vhodné oslovení a jméno v pátém pádu. Například "Vážený pane Nováku", tohoto docílíte nastavením oslovení a skloňování ve správě příjemců. Dobré také je nabízet zákazníkovi pro něj zajímavé zboží. Objedná-li si software, není vhodné mu nabízet pračku. Dynamicky generované šablony nabízí možnost přidat vybrané produkty do newsletteru.

 

Je také důležité položit si otázku - Proč vlastně vytvářet emailové kampaně?

Špatným, nebo jen částečně správným, postojem je, aby zákazník klikl a koupil. Lepší je k newsletteru přistupovat jako k nástroji, který u zákazníka buduje důvěru a povědomí o firmě. A také o tom, že Vaše firma je pro něj ta nejvhodnější, že je levná, nabízí to a to zboží. A hlavně také proto, aby zákazník nezapomněl, že Vaše firma stále existuje i po zavření prohlížeče. Proto je nutné se zákazníkovi připomínat, ustavičně a tak dlouho, dokud nebude Vámi prodávané produkty nebo služby aktuálně potřebovat. Pak půjde rovnou na Váš eshop nebo do Vaší kamenné prodejny. Nebude hledat jiné řešení, protože Vy jste ti praví pro vyřešení jeho potřeb.