Plníme Shop Egate

Kapitola se věnuje plnění elektronického obchodu Shop Egate.

Přihlášení

Před vstupem do AS je nutné se vždy přihlásit pod svým jménem a heslem. Tento krok zabrání vniknutí nežádoucí osobě, která by mohla obsah przentace vymazat nebo nevhodně upravit.
Více zde >>

 

Odhlášení

Pro odhlášení z administrace použijte tlačítko Odhlásit, které je umístěno vpravo na horní liště administrace.

 

Horní lišta

Administrace je rozčleněná na sekce umístěné na horní liště. Po kliknutí na název sekce se rozbalí menu, kde jsou další podsekce. Po najetí myší se rozbalí nabídka podsekcí.

 

Úvodní stránka

Po přihlášení se objeví úvodní stránka, neboli Home. Je určena pro přehledné zobrazení základních informací, u kterých dochází k častým změnám nebo vyžadují rychlou reakci administrátora AS. Jsou zde zobrazeny příspěvky z knihy návštěv, diskuzí k produktům a článkům, důležité odkazy a nastavení stránek pro SEO optimalizaci (klíčová slova a výrazy pro vyhledávače typu google.cz nebo seznam.cz). Taktéž se zde zobrazují nově registrovaní uživatelé a statistiky obchodu (objednávky, zákazníci, produkty).

 

Zvolte si jazykovou mutaci, pro kterou chcete začít vyplňovat. Vpravo nahoře v hlavičce AS je výběr z nastavených jazykových mutací. Doporučujeme vyplnit celou prezentaci nejdříve v jednom jazyce a poté v jazycích dalších.
Více zde >>

 

Správce

Slouží ke kompletnímu vyplnění a správě informací zobrazujících se na FE vaší prezentace. Upravujete zde menu kategorií a obsah jednotlivých stránek.
Více zde >>

Vytváříme kategorie

V levém sloupci najdete box Seznam kategorií. Ukazuje stromové struktury všech menu nacházejících se na vašich stránkách. Přidáváte zde nové kategorie a podkategorie (vytvářejí úrovně zanoření ve stromové struktuře menu). Upravujete a mažete kategorie a podkategorie stávající.

Pokud budete chtít po vyplnění kategorií v češtině zadávat další jazyk (např. angličtinu) je třeba přepnout v hlavičce jazykovou mutaci. Vzhledem k tomu, že anglické názvy kategorií jste zatím nevyplnili, zobrazí se zástupné znaky ve tvaru "...". V tuto chvíli se kategorie nezobrazují na FE v anglické mutaci. Existovat začnou až po jejich anglickém pojmenování. Touto metodou lze docílit stavu, kdy určité kategorie budou zobrazeny jen v určitých jazykových mutacích. Příkladem je kategorie Katalogy ke stažení (jsou to česky psané katalogy), které chceme zobrazovat jen v české mutaci, nikoli anglické (pro angličtinu název kategorie jednoduše necháme prázdný).
Více zde >>

Stránka jako obsah kategorie

Po kliknutí na vytvořenou kategorii je třeba vyplnit její obsah. Obsahem kategorie je stránka nebo seznam produktů. Z jakých modulů se administrace stránky skládá vidíte v pravém sloupci Správce.

 

Administrace stránky obsahuje následující moduly:

 • Základní popis - vyplnění hlavních údajů o kategorii a stránce (nadpis, popis, externí URL).
 • Fotogalerie - možnost vložení obrázků do stránky prostřednictvím galerie.
 • Soubory - možnost vložení souborů (manuály, návody, zip atd.) do stránky prostřednictvím souborů ke stažení.
 • Články - vyplnění seznamu článků (viz. http://demo.evici.cz/stranka-s-clanky). Tento seznam se skládá z odkazů na detaily článků doplněných o náhledovou fotku a krátký popis. Článek je vlastně jakýsi dokument umístěný pomocí odkazu na stránce.
 • Produkty - možnost do dané kategorie přidat produkt nebo produkty, produkty lze také přidat pomocí tlačítka „Zařazení" ve správě produktů. Více zde >>

Po kliknutí na kategorii se však nemusí vždy zobrazit stránka. Kategorie může sloužit i jako odkaz na externí URL adresu (např. jinou www prezentaci). Toto lze nastavit v Základním popisu, v poli Externí URL.
Více zde >>

Individuální texty

Ve vaší prezentaci se mohou vyskytnout stránky nebo textová pole, která nejsou zařazena do struktury menu. Nelze je tedy prostřednictvím Seznamu kategorií spravovat. Pro tyto účely slouží box Individuální texty (nacházející se pod Seznamem kategorií). Individuální texty může zakládat nebo mazat pouze programátor. Vy můžete upravovat pouze jejich obsah.

 

Články

Tento modul (Horní menu / Správce / Články) na rozdíl od Správce slouží k pokročilé správě všech článků na vaší prezentaci (Správce zobrazí, pro Vaši lepší orientaci, jen přehled článků v příslušné kategorii). V modulu Články je možné články hromadně mazat, provádět hromadné přesuny z jedné kategorie do druhé a také vyhledávat články dle slovního spojení a zařazení do kategorie.
Více zde >>

Seznam článků

Řekli jsme si, že stránka je to, co se objeví po kliknutí na kategorii v menu (obsah kategorie). Obsahem stránky mohou být texty, fotogalerie, seznam souborů ke stažení a také seznam článků. Pokud do stránky vložíte např. 100 článků, není možné je zobrazit v celku jeden po druhém. Stránka by narostla do přílišné délky. Proto na ni umísťujeme pouze seznamy s odkazy na konkrétní články. Tyto odkazy obsahují název článku, krátký popis a malý náhled hlavní fotky (pokud má článek nastavenu hlavní fotku).

Administrace každého článku se skládá z několika modulů, pomocí kterých vyplňujete obsah. Do administrace článku se dostanete kliknutím na tlačítko Nový článek nebo Upravit článek.

Moduly administrace článku:

 • Hlavní - základní pojmenování a zařazení článku. Více zde >>
 • Zařazení - možnost zařazení do dalších kategorií. Více zde >>
 • Popis - vytvoření popisu článku (textů). Více zde >>
 • Fotografie - vložení fotek do jednoduché fotogalerie. Více zde >>
 • Soubory - vytvoření seznamu souborů ke stažení. Více zde >>
 • Atributy - možnost zapsání atributů a parametrů článku (např. atribut Autor a vyplněná hodnota Jan Novák). Více zde >>
 • Související - navolení odkazů na související články k danému článku. Více zde >>
 • Diskuze - seznam diskuzních příspěvků k danému článků s možností odpovědi. Více zde >>

Produkty

Slouží ke kompletní správě produktů vedených v Shop Egate. V tomto modulu lze produkty vytvářet a editovat, řadit je do kategorií, kde se mají na FE zobrazovat a nastavovat jim další parametry. Produkty lze dále editovat kliknutím na název zboží nebo ikonku editace.

Moduly správy produktů:

 • Hlavní - základní nastavení daného produktu, nastavení výrobce, množství atd. Více zde >>
 • Cenotvorba - nastavení parametrů cen a DPH, dle definované zákaznické skupiny. Více zde >>
 • Zařazení - možnost zařazení produktu do další kategorii, nastavení primární kategorie. Více zde >>
 • Popis - vytvoření popisu produktu. Více zde >>
 • Fotogalerie - vložení fotografií do jednoduché fotogalerie. Více zde >>
 • Soubory - vytvoření seznamu souborů ke stažení. Více zde >>
 • Parametry - možnost zapsání předdefinovaných parametrů produktu (např. Parametr Délka a vyplněná hodnota 10m). Více zde >>
 • Varianty - možnost vytvoření více variant daného produktu (s jiným kódovým označením), na základě předdefinovaných parametrů. Více zde >>
 • Související - zvolení odkazů na související produkty. Více zde >>
 • Alternativní - zvolení odkazů na produkty, které jsou alternativou k danému produktu. Více zde >>
 • Příslušenství - zvolení odkazů na příslušenství k produktu a případný dárek. Více zde >>
 • Množství - umožňuje nastavit metrážu produktů. Více zde >>
 • Diskuze - seznam diskuzních příspěvků k danému produktu s možností odpovědi a editace. Více zde >>
 • Hodnocení - zobrazí hodnocení produktu uživateli. Více zde >>
 • Statistika - zobrazí statistiku prodejnosti zboží. Více zde >>
 • Konfigurátor - možnost nastavení výběru předdefinovaných volitelných komponent (typ součásti volitelné u produktu, např. velikost pevného disku u PC). Více zde >>

O pruduktech naleznete více zde >>

Soubory

Modul Soubory (Horní menu / Správce / Soubory) slouží jako uložiště obrázků a souborů pro jejich následné využití při plnění obsahu stránek. Po nahrání souboru z počítače do modulu Soubory systém sám určí, jestli patří do Přehledu obrázků nebo Přehledu souborů. Jak vkládat a spravovat obrázky a soubory v tomto modulu se dočtete zde >>

Vkládání do modulu

Soubor nebo obrázek uložený v modulu Soubory lze nahrát do těchto speciálně navržených modulů:

 • Správce - Fotogalerie (v popisu Stránky) - Přidat obrázek - Vybrat ze souborů. Přidá obrázek z modulu Soubory do fotogalerie Stránky nebo jako hlavní fotku Stránky.
 • Správce - Soubory (v popisu Stránky) - Přidat soubor - Vybrat ze souborů. Přidá soubor z modulu Soubory do seznamu souborů ke stažení.
 • Správce - Články - Editace/Nový článek - Fotografie - Vybrat ze souborů. Přidá obrázek z modulu Soubory do fotogalerie Článku nebo jako hlavní obrázek Článku.
 • Správce - Články - Editace/Nový článek - Soubory - Vybrat ze souborů. Přidá soubor z modulu Soubory do seznamu souborů ke stažení.
 • Moduly - Aktuality - Editace/Nová aktualita - Vybrat ze souborů. Přidá obrázek z modulu Soubory do stránky s aktualitou.

Vkládání dovnitř textu

Z modulu Soubory lze přidat obrázek nebo soubor přímo do textového pole. Textové pole je např. Popis kategorie, Popis článku, Aktuality, Textu, zkrátka okno pro psaní textu opatřené wysiwyg editorem. Wysiwyg editor je sada ikon sloužících pro úpravu textu, která se nachází nad textovým polem. Více o tomto editoru naleznete zde >>.

Součástí editoru je ikona Vložit/upravit obrázek a Vložit/upravit odkaz. První slouží k otevření rozhraní pro vložení nebo editaci obrázku dovnitř textu (do místa, kde je aktuálně umístěn kurzor).

Druhá ikona otevře rozhraní, pomocí kterého z prostého textu vytvoříte odkaz (je třeba mít editovaný text označen, aby se ikona aktivovala). Tento odkaz můžete nasměrovat na určitý soubor z nabídky modulu Soubory.

Uživatelské rozhraní (intranet)

Pokud využíváte modul Uživatelské rozhrani (Intranet), zobrazí se vám v administraci nabídka Zákazníci a Zákazníci / Uživatelské skupiny. Jedná se o rozhraní, které nefunguje na úrovni AS, ale v prostředí FE. Slouží registrovaným uživatelům nebo zákazníkům k vkládání příspěvků, poznámek, dokumentů, souborů a úkolů do systému webu. Příspěvky se mohou zobrazovat veřejně nebo neveřejně. Zahrnuje možnost omezení publikace příspěvku až po schválení administrátorem a udělování práv pro editaci, čtení, vkládání obrázků a souborů. Jedná se o špičkový nástroj pro stránky typu Fórum a Intranet - interní komunikační síť.
Více zde >>

Objednávky

Kliknutím na menu objednávky zobrazíte jejich přehled v tomto přehledu lze filtrovat a vyhledávat. Modul slouží ke správě, úpravám a vyřizování objednávek.

Obsahuje následující položky:

 • Objednávky - zobrazení přehledu objednávek ve všech stavech, které jsou vedeny v Shop Egate.
 • Prodané produkty - zobrazení produktů, které byly prodány. Po kliknutí na jednotlivé produkty je možné přejít do jejich detailního zobrazení. V modulu statistika v detailu zboží lze zobrazit v jaké objednávce a v jakém množství byl produkt objednán. Ve výpisu lze vyhledávat a filtrovat.
 • Stavy objednávek - umožňuje definovat stavy objednávek a jejich barevné rozlišení. Z těchto stavů lze následně vybírat ve správě objednávky. Taktéž se zde ukazuje statistika kolik objednávek a v jakém stavu existuje.
 • Přehledy - poskytuje stručný přehled o počtu objednávek (ve všech stavech), celkovou cenu objednávek bez/s DPH a celkovou cenu poštovného.

Podrobnosti o tomto modulu naleznete zde >>

 

Zákazníci a skupiny

Kliknutím na menu zákazníci zobrazíte aktuálně registrované zákazníky/uživatele. Ve výpisu lze filtrovat a vyhledávat. Modul slouží ke správě zákazníků, zákaznických, dealerských a uživatelských skupin.

Obsahuje následující položky:

 • Zákazníci - zobrazení přehledu všech registrovaných zákazník/uživatelů.
 • Zákaznické skupiny - umožnuje vytvořit skupiny zákazníků a definovat u nich, zda jsou nebo nejsou plátci DPH.
 • Dealerské skupiny - umožňuje vytvořit dealerské skupiny. Respektive nastavit slevy pro věrnostní systém, je-li pro danou zákaznickou skupinu povolen.
 • Uživatelské skupiny - umožňuje registrovaným uživatelům přidělovat rozšířená práva pro akce na FE. Skupina má nastavená práva v jaké kategorii mohou nebo nemohou: zobrazovat obsah, editovat, nahrávat fotky nebo soubory.

O zákaznících a skupinách se dočtete zde >>

Aktuality

Horní menu / Moduly / Aktuality
Modul aktuality slouží k nastavení a správě textů zobrazených v boxu Aktuality. Aktualit lze přidat libovolné množství. Na FE se zobrazují na stránce Aktuality (viz. http://demo.evici.cz/aktuality). Na stránkách může být rovněž umístěn box, ve kterém se zobrazí např. dvě nejnověji přidané aktuality. Tento box vidíme v demu v pravém sloupci dole.
Více zde >>

Ankety

Horní menu / Moduly / Ankety

Tento modul je určen pro správu anket. Anket lze vytvořit libovolné množství. Zobrazovat se bude pouze ta, u které je zatrženo políčko Aktivní. Pokud existuje více aktivních anket, zobrazí se na FE ta, která je v seznamu umístěna nejvýše.
Více zde >>

Newsletter

Horní menu / Moduly / Newsletter
Špičkový nástroj pro tvorbu, správu a rozesílání e-mailových kampaní. Příprava e-mailových HTML šablon a dynamicky generovaných e-mailů. Administrace pro vkládání produktů do šablon. Správa seznamu e-mailových adres a zákazníků včetně filtrování podle kritérií. Správa skloňovaných jmén pro personifikované oslovení. Historie kampaní. Průběh a stav rozesílání konkrétní kampaně. Grafy a statistiky čtenosti a prokliku jednotlivých odkazů. Automatické vyřazení e-mailu z databáze. Odkaz na zrušení newsletteru. Nastavení externí SMTP adresy. (SMTP je protokol používaný pro odesílání emailových zpráv.) Jak používat modul newsletter nelznete zde >>

 

Návštěvní kniha

Horní menu / Moduly / Návštěvní kniha
Zobrazení seznamu příspěvků z návštěvní knihy. Slouží k napsání odpovědí na dotazy návštěvníků, mazání a úpravám nevhodných příspěvků.
Více zde >>

Diskuze k článkům

Horní menu / Moduly / Diskuze k článkům
Zobrazení seznamu příspěvků z diskuzí u článků. Možnost psaní odpovědí na dotazy návštěvníků, mazání a úpravy nevhodných příspěvků.
Více zde >>

Zpětné odkazy - Mohlo by vás zajímat

Horní menu / Moduly / Zpětné odkazy
Administrace pro vkládání zpětných (výměnných) odkazů do stránky Mohlo by vás zajímat. Odkaz na ni najdete v patičce na FE. Slouží ke vkládání odkazů na vaše partnerské weby. Zpětné odkazy jsou efektivním nástrojem e-marketingu, jehož cílem je zlepšení propagace stránek a nárůst návštěvnosti.

Chcete znát správně optimalizovaný kód odkazu na váš web? Doporučujeme využít kód, který se generuje dynamicky dle nastavení vaší SEO optimalizace. Kód naleznete v horní části stránky Naši partneři v poli "Kód odkazu na tyto stránky". Na tuto stránku se dostanete po kliknutí na odkaz Naši partneři v patičce FE vašeho webu. Na demu se stránka nachází zde http://demo.evici.cz/odkazy
Více zde >>

Naši partneři

http://demo.evici.cz/odkazy je stránka s odkazy na partnery v systému zpětných odkazů společnosti EVici webdesign. Odkaz na stránku naleznete v patičce FE vašeho webu. Pro tuto stránku není administrace. Je generována automaticky ze systému zpětných odkazů. Funguje na principu, kdy váš web předá svůj odkaz do systému a systém předá své odkazy vám. Zpětné odkazy jsou efektivním nástrojem e-marketingu, jehož cílem je zlepšení propagace stránek a nárůst návštěvnosti.
Do systému bude vaše prezentace přidána po jejím dokončení. Pokud nechcete, aby vaše prezentace byla součástí systému, nebo naopak chcete, aby byla, ale v systému se nezobrazuje, kontaktujte náš helpdesk.evici.cz

Parametry článku

Horní menu / Nastavení / Parametry
Administrace pro nastavení výběru parametrů článku a jejích hodnot. Nabídku takto navolených parametrů a hodnot využijete v administraci článku, respektive jeho atributů (Správce / Články / Editace článku / Atributy). Co jsou atributy článku a kde se mohou zobrazovat můžete vidět na této stránce dema http://demo.evici.cz/31/clanek-s-atributy

Více o parametrech naleznete zde >>

Statické texty

Horní menu / Nastavení / Statické texty
Tento modul obsahuje seznam statických textů uvedených na FE vaší prezentace. Slouží zejména k překladu do dalších jazykových mutací. Klasická firemní prezentace neobsahuje téměř žádné statické texty. Většinou se všechny dají editovat ve Správci nebo konkrétních modulech. V e-shopu je to však jiné.

Je třeba zvolit v boxu Modul konkrétní modul, ve kterém se statický text nachází (je třeba toto odhadnout) a poté ho ve spodní seznamové části upravit nebo přeložit. Vše potvrdíte tlačítkem Uložit ve spodní části stránky. Vlaječka v pravé části pole ukazuje, v jaké jazykové mutaci právě administrace pracuje.

Statistiky návštěvnosti Google Analytics

Nastavení provedete vložením ID uživatele pro Google Analytics. Abyste mohli službu GA využívat, je potřeba se na stránkách Google nejprve zaregistrovat. Po dokončení registrace obdržíte jedinečný identifikátor (např. UA-1234567-8), který zašlete prostřednictvím Podpory EVici. Kód implementujeme do vaší prezentace. Následující den byste měli mít možnost prostřednictvím této služby sledovat vaše statistiky.