PageRank

Google Toolbar PageRank je číslo od 0 do 10, které popisuje kvalitu webu. Toto číslo je hodně odvozené. Původní hodnoty ukryté v mechanismu vyhledávače jsou mnohem přesnější. Proto se weby, které mají PageRank 4 mohou hodně lišit. PageRank se vypočítává pouze ze zpětných odkazů. Čím více zpětných odkazů z vysoce hodnocených webů, tím vyšší PageRank. PageRank je významný pro pozici ve vyhledávači, odkazy jsou směrodatné pro pozici ve vyhledávači. Pro další informace zkuste následující odkazy.

PageRank odkazy

Zjištění PageRanku
http://cs.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://www.jakpsatweb.cz/seo/pagerank.html
http://www.lupa.cz/clanky/zahadny-google-toolbar-pagerank/