JyxoRank

JyxoRank je obdoba PageRanku a S-Ranku. Měřítko má od 0 do 255. Funguje na zcela stejném principu jako ostatní ranky. Zobrazuje se v JyxoToolbaru.