Obecná doporučení

Kontrola správnosti plnění

Každou změnu provedenou v AS ihned kontrolujte na FE. Předejdete komplikacím způsobených zveřejněním špatně vložených nebo neupravených informací. Adresu FE, na kterou je aktuálně AS napojen naleznete v hlavičce pracovní plochy AS. Pokud je web/e-shop stále ve vývoji, adresa bude mít tvar http://vyvoj.egate.cz (případně vyvoj2 až vyvoj20). Pokud web/e-shop již běží na ostré verzi, je uvedena adresa s vaší doménou.

Zobrazení AS

AS funguje ve všech dostupných internetových prohlížečích. Ideální zobrazení získáte v nejnovějších verzích internetových prohlížečů Internet Explorer, Mozilla FireFox a Opera. Pro správné fungování AS je nutné povolit u internetového prohlížeče zobrazení javascriptu. Standardně by však tato funkce měla být vždy povolena.

Více uživatelů v jednom přihlášení

Do AS se může pod jedním přístupovým heslem přihlásit více uživatelů najednou. Systém však tyto uživatele identifikuje jako jednoho. To způsobí obtíž při zobrazování stránek AS, kdy místo požadované stránky se může zobrazit stránka, kterou zobrazil druhý přihlášený uživatel. Tento problém lze odstranit tak, že každý uživatel bude mít svoje vlastní unikátní přihlašovací jméno a heslo. Jeho generování můžete provézt v modulu Nastavení / Administrátoři.