Správa příjemců newsletteru

Po kliknutí na tlačítko Příjemci newsletteru se zobrazí okno s přehledem příjemců. V tomto přehledu lze filtrovat.

 

Karta Příjemci newsletteru:

Modul slouží ke zobrazení a správě příjemců newsletteru. Po kliknutí na kartu Příjemci newsletteru se zobrazí následující položky:

Skupina Filtry:

 • Roletové menu Mailová skupina - výběr mailové skupiny ve které jsou zařazeni příjemci newsletteru. Podle výběru skupiny se upraví seznam příjemců níže.
 • Roletové menu Jazyk - výběr jazyka newsletteru. Podle výběru jazyka se upraví seznam příjemců níže.

Skupina Newslettery pro zákazníka:

 • Sloupec Zákazník - zobrazení jména a příjmení zákazníka.
 • Sloupec Email - zobrazení emailové adresy zákazníka.
 • Sloupec Oslovení - zobrazení zvoleného oslovení pro daného zákazníka.
 • Sloupec Skloňovaní - zobrazení zvoleného skloňovaného jména zákazníka pro oslovení.
 • Sloupec Jazyk - zobrazení zvoleného jazyka zákazníka.
 • Tlačítko Editace - zobrazí detail registrovaného zákazníka/uživatele. Více o zákaznících naleznete zde >>
 • Tlačítko Smazání - odstraní vybraného zákazníka z příjemců newsletteru.

Skupina Newslettery z webu:

 • Sloupec E-mail - zobrazení emailu příjemce newsletteru, který si jej vyžádal na webu bez registrace.
 • Sloupec Jazyk - zobrazení zvoleného jazyka příjemce newsletteru.
 • Tlačítko Smazání - odstraní vybraného příjemce ze seznamu příjemců newsletteru.

 

Karta Mailové skupiny:

Modul slouží ke správě mailových skupin a jejich členů. Po kliknutí na kartu Mailové skupiny se zobrazí následující položky:

Skupina Nová mailová skupina:

 • Pole Název skupiny - pole pro vepsání názvu nově vytvářené mailové skupiny.
 • Tlačítko Uložit - vytvoří novou mailovou skupinu.

Skupina Mailové skupiny:

 • Sloupec Název skupiny - zobrazení názvu stávajících mailových skupin.
 • Sloupec Počet příjemců - zobrazení počtu členů dané mailové skupiny.
 • Tlačítko Editace - zobrazení okna editace pro úpravu stávající skupiny.
 • Tlačítko Smazat - odstraní vybranou mailovou skupinu.

 

Vytvoření nebo editace mailové skupiny

 • Novou mailovou skupinu vytvoříte zadáním požadovaného názvu do pole Název skupiny v horní části a následným stiskem tlačítka Uložit.
 • Editaci stávající mailové skupiny lze provést kliknutím na ikonu Editace u vybrané mailové skupiny.

V obou případech se otevře okno editace, kde je možné přidat nebo upravit členy dané skupiny:

Skupina Filtry:

 • Roletové menu Jazyk - výběr jazyka zákazníka. Podle výběru jazyka se upraví seznam příjemců níže.
 • Zaškrtávací políčko Jen členy skupiny - zatržením se zobrazí pouze členové editované skupiny, ostatní budou skryti.

Skupina Editace mailové skupiny:

 • Pole Název skupiny - upravení názvu editované mailové skupiny.
 • Zaškrtávací políčko Aktivní - umožní vypnout nebo zapnout editovanou mailovou skupinu.
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny.

Skupina Členové skupiny >> Zákazníci:

 • Zaškrtávací políčko na řádku před vybraným jménem - přidání nebo odebrání členství zákazníka v dané emailové skupině.
 • Sloupec Zákazník - zobrazení jména a příjmení zákazníka.
 • Sloupec Email - zobrazení emailové adresy zákazníka.
 • Sloupec Oslovení - zobrazení zvoleného oslovení pro daného zákazníka.
 • Sloupec Skloňovaní - zobrazení zvoleného skloňovaného jména zákazníka pro oslovení.
 • Sloupec Jazyk - zobrazení zvoleného jazyka zákazníka.

Skupina Členové skupiny >> Z webu:

 • Zaškrtávací políčko na řádku před vybraným emailem - přidání nebo odebrání členství příjemce, který si newsletter vyžádal z webu, v dané emailové skupině.
 • Sloupec E-mail - zobrazení emailu příjemce newsletteru, který si jej vyžádal na webu bez registrace.
 • Sloupec Jazyk - zobrazení zvoleného jazyka příjemce newsletteru.
 • Tlačítko Smazání - odstraní vybraného příjemce ze seznamu příjemců newsletteru.

 

Karta Oslovení:

Umožňuje nastavit personalizované oslovení pro vybrané registrované zákazníky, kteří si vyžádali newsletter. Není-li nastaveno oslovení pro některé z registrovaných zákazníků, zobrazí se tito ve výpisu na této kartě.

Skupina Oslovení:

 • Zaškrtávací políčko Zobrazit všechny - zatržením se zobrazí všichni registrovaní uživatelé, i ti, kteří mají oslovení již nastaveno. (Uživatelé s nastaveným oslovením se v seznamu běžně nezobrazují.)
 • Sloupec Jazyk - zobrazení jazyka daného zákazníka.
 • Sloupec Jméno - zobrazení jména daného zákazníka.
 • Sloupec Oslovení - zobrazení oslovení, s možností jeho nastavení nebo úpravy. Odkazy vedle tohoto pole slouží k vybrání předdefinovaných oslovení.
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny.

 

Karta Skloňování:

Umožňuje nastavit příjmení pro oslovení v pátém pádu, pro registrované zákazníky, kteří si vyžádali newsletter.

Skupina Skloňování příjmení:

 • Zaškrtávací políčko Zobrazit všechny - zatržením se zobrazí všichni registrovaní uživatelé. Zobrazí se i ti registrovaní uživatelé, kteří mají skloňované příjmení již nastaveno. (Uživatelé s nastaveným skloňovaným příjmením se v seznamu běžně nezobrazují.)
 • Sloupec Příjmení - zobrazení příjmení zákazníka (v prvním pádu).
 • Sloupec Skloňováné příjmení - zobrazení skloňovaného příjmení (v pátém pádu), s možností jeho nastavení nebo úpravy.
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny.