Přehled odeslaných newsletterů

Po kliknutí na tlačítko Odeslané newslettery se zobrazí okno s přehledem odeslaných newsletterů. Sloupec Předmět newsletteru - zobrazení předmětu odeslaného newsletteru.

 • Sloupec Od - zobrazení jména a emailu odesílatele newsletteru.
 • Sloupec Datum odeslání - zobrazení data a času odeslání newsletteru.
 • Sloupec Počet emailů - zobrazení počtu emailů odeslaných v daném newsletteru.
 • Sloupec Stav - zobrazení stavu odesílání, včetně procentuálního zobrazení průběhu.
 • Tlačítko Smazat newsletter - odstraní vybraný newsletter.
 • Tlačítko Detail newsletteru - zobrazí detail odeslaného newsletteru.

 

Zobrazení detailu newsletteru

Po kliknutí na řádek s newsletterem nebo na tlačítko detailu (zelená šipka), se zobrazí detailní náhled odeslaného newsletteru.

Skupina Detail newsletteru:

 • Jméno odesílatele - zobrazení jména odesílatele newsletteru (zobrazované jméno).
 • Email odesílatele - zobrazení emailu odesílatele newsletteru (zobrazovaný email).
 • Předmět - zobrazení předmětu newsletteru.
 • Text newsletteru - zobrazení náhledu newsletteru tak, jak se odeslal.
 • Stav - zobrazení průběhu odesílání newsletteru, včetně procentuálního zobrazení průběhu.
 • Počet odkazů - zobrazení počtu odkazů obsažených v newsletteru.
 • Počet prokliků - zobrazení počtu prokliku odkazů v newsletteru.
 • Počet e-mailů - zobrazení počtu emailů odeslaných v newsletteru.
 • Počet přečtených - zobrazení počtu přečtených emailů v daném newsletteru.

Skupina Statistika odkazů:

 • Sloupec Text odkazu - zobrazení textu odkazů obsažených v newsletteru.
 • Sloupec Poslední proklik - zobrazení data a času posledního prokliku odkazu v newsletteru
 • Sloupec Prokliků - zobrazení počtu prokliků daného odkazu.
 • Graf prokliku odkazů - zobrazení grafu prokliku odkazů v daném newsletteru.

Skupina Newsletter pro zákazníky:

 • Sloupec Zákazník - zobrazení jména a příjmení zákazníka. Odhlásí-li zákazník po odeslání daného newsletteru jeho odběr, zobrazí se u jména ikonka informující o odhlášení newsletteru.
 • Sloupec E-mail - zobrazení emailu odesílatele.
 • Sloupec Stav - zobrazení stavu odesílání (Odesláno - email byl odeslán, Čeká na odeslání - email čeká na zpracování a odeslání emailů, které jsou ve frontě před ním.)
 • Sloupec Přečteno - zobrazení zda byl nebo nebyl email příjemcem otevřen.

Skupina Emaily z boxu newsletter:

 • Sloupec E-mail - zobrazení emailu příjemců, kteří si newsletter vyžádali z webu bez registrace.
 • Sloupec Stav - zobrazení stavu odesílání (Odesláno - email byl odeslán, Čeká na odeslání - email čeká na zpracování a odeslání emailů, které jsou ve frontě před ním.)
 • Sloupec Přečteno - zobrazení zda byl nebo nebyl email příjemcem otevřen.