Newsletterové šablony

Po kliknutí na tlačítko Newsletterové šablony se zobrazí přehled existujících newsletterových šablon.

Existují dva druhy šablon, statické a dynamické:

 • Statickou šablonu - můžete vytvořit sami pomocí HTML WYSIWYG editoru. Obsahuje pouze Vámi vložené položky a informace. Do šablony nelze dynamicky vkládat produkty. Je možné je ručně přidat pomocí WYSIWYG editoru. Návod jak používat tento editor naleznete zde >>
 • Dynamickou šablonu - musí vytvořit programátor, protože obsahuje přímo HTML a PHP kód. Do dynamické šablony lze následně, při tvorbě newsletteru, dynamicky vkládat produkty. U dynamických šablon je možné měnit pouze textovou část e-mailu.

 

Karta Seznam šablon:

Zobrazení seznamu existujících newsletterových šablon. Existující šablony je možné editovat. Pokud dosud žádné šablony neexistují je možné je vytvořit.

 • Sloupec Systémový název - zobrazení názvu newsletterové šablony, podle kterého je možné ji v systému identifikovat.
 • Sloupec Odesílatel - zobrazení odesílatele newsletteru. Není-li v šabloně vyplněno, budou použity hodnoty z globálního nastavení.
 • Sloupec Předmět - zobrazení předmětu newsletteru. Není-li v šabloně vyplněno, budou použity hodnoty z globálního nastavení.
 • Sloupec Odpověď - zobrazení emailu pro odpověď. Není-li v šabloně vyplněno, budou použity hodnoty z globálního nastavení.
 • Sloupec Typ šablony - zobrazení o jaký typ šablony se jedné (statická/dynamická).
 • Tlačítko Náhled šablony - zobrazení náhledu vybrané šablony.
 • Tlačítko Editace šablony - umožní editovat stávající šablony. Editaci dynamických šablon musí provádět programátor, protože obsahují přímo HTML a PHP kód.
 • Tlačítko Smazat šablonu - odstraní vybranou newsletterovou šabonu.

 

Tvorba nebo editace statické šablony

 

Novou statickou šablonu lze vytvořit kliknutím na kartu Nová statická šablona. Dynamické šablony mohou tvořit a upravovat pouze programátoři, protože obsahují přímo HTML a PHP kód.

Editaci stávající šablony lze provést kliknutím na ikonu Editace na řádku s vybranou šablonou. Statické šablony lze editovat, editaci dynamických šablon může provádět pouze programátor. Při editaci dynamické šablony je dovoleno editovat pouze textovou část šablony.

Skupina Nastavení šablony:

 • Pole Systémový název - nastavení názvu, pod kterým bude možno šablonu identifikovat v systému.
 • Pole Jméno odesílatele - nastavení jména odesílatele (zobrazované jméno). Pokud jej nevyplníte použije se z globálních nastavení.
 • Pole E-mail odesilatele - nastavení emailu odesílatele (zobrazovaný email). Pokud jej nevyplníte použije se z globálních nastavení.
 • Pole Předmět - nastavení předmětu pro tuto šablonu.
 • Pole E-mail pro odpověď - nastavení emailové adresy pro odpověď. Pokud jej nevyplníte použije se z globálních nastavení.

Skupina Dynamické objekty (pouze u dynamických šablon):

 • Zaškrtávací políčko Produkty - umožňuje do newsletteru dynamicky přidávat produkty.

Skupina Šablona:

 • Pole Textová část e-mailu - pole pro vepsání textové části emailu. Obsah tohoto pole se zobrazí lidem, kteří mají vypnutou podporu HTML u emailů.
 • Odkaz Vložit zástupný tag - po kliknutí na tento odkaz se zobrazí seznam zástupných tagů. Tyto lze použít v textu a následně budou nahrazeny předdefinovanými údaji získanými z databáze.
 • Pole HTML část e-mailu - pole pro vytvoření HTML části emailu. Obsah tohoto pole se zobrazí lidem, kteří mají zapnutou podporu HTML u emailů. Obsah je možné formátovat pomocí HTML WYSIWYG editoru. Návod jak používat tento editor nelznete zde >>
 • Odkaz Vložit zástupný tag - po kliknutí na tento odkaz se zobrazí seznam zástupných tagů. Tyto lze použít v textu a následně budou nahrazeny předdefinovanými údaji získanými z databáze.
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny a vytvoří novou statickou šablonu.