Nastavení newsletteru

Po kliknutí na tlačítko Nastavení newsletteru se zobrazí možnosti nastavení newsletteru.

Skupina E-maily:

 • Pole Jméno odesilatele - globální nastavení jména odesílatele. Toto jméno bude použito v newsletteru, pokud v šabloně nebude jméno vyplněno.
 • Pole E-mail odesílatele - globální nastavení emailu odesílatele. Tento email bude použit v newsletteru, pokud v šabloně nebude email vyplněn.
 • Pole E-mail pro odpověď - globální nastavení emailu pro odpověď. Tento email bude použit v newsletteru, pokud v šabloně nebude email vyplněn.
 • Pole E-mailový koš - nastavení emailu, na který budou chodit chybové hlášky (Return-Path).
 • Zaškrtávací políčko Kontrolovat chybové zprávy - povolení kontroly chybových zpráv. Systém bude kontrolovat chybové zprávy, tak lze zjistit komu emaily chodí a komu ne, případně zda email existuje.
 • Pole POP3 pro e-mailový koš - nastavení POP3 serveru emailového koše.
 • Pole Přihlašovací jméno - nastavení přihlašovacího jména pro server POP3 emailového koše.
 • Pole Heslo - nastavení hesla pro server POP3 emailového koše.
 • Pole Počet neúspěšných odeslání - nastavení kolikrát se má server pokusit odeslat newsletter před jeho vyřazením z databáze (rozsah 1-9).
 • Pole Univerzální oslovení - nastavení standardního oslovení, které bude použito pokud jiné nebude k dispozici.
 • Pole Typy oslovení (oddělit čárkou) - nastavení obvyklých oslovení, oddělených čárkou. Tyto budou nabídnuty při vyplňování oslovení.

Skupina SMTP:

 • Zaškrtávací políčko Používat SMTP - povolí použití vlastního SMTP serveru pro odesílání newsletteru.
 • Pole Server - nastavení adresy vlastního SMTP serveru.
 • Zaškrtávací políčko Vyžaduje ověření - nastavení autentizace pro vlastní SMTP server. (odkryje následující pole)
 • Pole Jméno - zadání přihlašovacího jména pro vlastní SMTP server.
 • Pole Heslo - zadání přihlašovacího hesla pro vlastní SMTP server.

Skupina Ostatní:

 • Pole Počet odeslaní / 5 minut - nastavení počtu e-amilů, které se odešlou za 5 minut (1-999). Toto nastavení je bráno v potaz pouze pokud je použit individuální SMTP server. V případě, že svůj SMTP nevyužívaté, je maximální počet e-mailu omezen na 70.

 

 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny v nastavení.