Zpětné odkazy

V modulu je zobrazen seznam zpětných odkazů zobrazených v patičce vašeho webu.

  • Po kliknutí na řádek příspěvku nebo ikonku Editace se otevře okno Editace příspěvku.
  • Stisknutím tlačítka Nový záznam se otevře okno pro vložení zpětného odkazu.
  • URL adresa - vložte adresu odkazu včetně protokolu http://
  • Název odkazu - textová část odkazu. Doporučujeme uvádět klíčové slovo pro optimalizaci pro vyhledávače. Tzn. že text názvu odkazu nemusí nutně obsahovat název společnosti nebo webu, na který je odkazováno.
  • Skrytý titulek (neboli title odkazu) je zobrazován jako nápověda po najetí myší na odkaz. Pro kavlitní optimalizaci pro vyhledávače doporučujeme vyplňovat textem obsahujícím klíčová slova.
  • Popis odkazu je poznámkou k odkazu pouze pro vás. Nezobrazuje se na FE, proto není nutné ji vyplňovat.
  • Vše potvrdíte tlačítkem Uložit.
  • Vymazání příspěvku provedete kliknutím na ikonku košíku vpravo na řádku příspěvku.