Zákaznické skupiny

Modul dovoluje definovat Zákaznické skupiny. Respektive určit zda skupina do které je zařazen zákazník má mít ceny s nebo bez DPH. Po kliknutí na submenu Zákaznické skupiny v menu Zákazníci, se zobrazí přehled existujících zákaznických skupin. Pokud žádná zákaznická skupina doposud neexistuje, můžete ji vytvořit. V pravo v záhlaví seznamu zákaznických skupin se zobrazuje celkový počet existujících zákaznických skupin.

Zobrazeny jsou následující položky:

 • Sloupec Název - zobrazení názvu dané zákaznické skupiny.
 • Sloupec Počet zákazníků - zobrazení počtu zákazníků v dané zákaznické skupině.
 • Sloupec Skupina založena - zobrazení data, kdy byla daná zákaznická skupina vytvořena.
 • Sloupec Ceny - zobrazení zda jsou ceny pro danou zákaznickou skupinu s nebo bez DPH.
 • Sloupec Primární - umožňuje nastavit, která ze zde definovaných skupin bude primárně použita.
 • Tlačítko Editace - umožní editovat vybranou zákaznickou skupinu.
 • Tlačítko Smazat zákaznickou skupinu - umožní smazání vybrané zákaznické skupiny.

 

Vytvoření nové zákaznické skupiny:

 • Tlačítko Nová skupina - vytvoří novou zákaznickou skupinu.
 • Pole Název skupiny - zadání názvu nově vytvářené zákaznické skupiny.
 • Výběrová políčka Cena - nastavení, zda mají ceny být s nebo bez DPH.
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny a vytvoří novou zákaznickou skupinu.

 

Editace stávající zákaznické skupiny:

 • Tlačítko Editace na řádku s požadovanou zákaznickou skupinou otevře okno editace. Editaci lze také provést kliknutím na řádek s požadovanou zákaznickou skupinou.
 • Pole Název skupiny - upravení názvu existující zákaznické skupiny.
 • Výběrová políčka Cena - upravení, zda mají být ceny pro danou zákaznickou skupinu s nebo bez DPH.
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny.