Zákazníci

Tento modul poskytuje přehled o uživatelích a zákaznících a také o jejich objednávkách a článcích. Kliknutím na menu zákazníci zobrazíte aktuálně registrované zákazníky/uživatele. Ve výpisu lze filtrovat a vyhledávat.

 

Vyhledávání zákazníků:

 • Pole Číslo - vyhledá zákazníka podle zákaznického čísla.
 • Pole Klíčové slovo - vyhledá zákazníka podle vepsaného klíčového slova. Fulltextové vyhledávání.
 • Roletové menu Zákaznická skupina - zobrazí zákazníky pouze z vybrané zákaznické skupiny.
 • Roletové menu Dealerská skupina (slevový program) - zobrazí pouze zákazníky zařazené do určité dealerské skupiny. Dealerské skupiny slouží k nastavení věrnostního a slevového systému.
 • Roletové menu Počet objednávek a pole napravo od tohoto roletového menu - dovolí nastavit filtr tak, že se zobrazí pouze zákazníci, kteří splňují zde vybranou podmínku. V roletovém menu vyberte podmínku, více než, rovno nebo méně než a do pole napravo doplňte číslo, ke kterému se tato podmínka má vztahovat.
 • Tlačítko Vyhledat - použije nastavení filtru a upraví zde vypsaný seznam.

 

Nalezení zákazníci:

Přehled zákazníků ve vašem Shop Egate, seznam se upraví podle nastavení filtru Vyhledávání zákazníků.
Napravo v liště záhlaví vidíte počet aktuálně zobrazených zákazníků.
Následují dvě pole pro vyplnění číselných hodnot. Do prvního vložte počáteční pořadí zákazníků, od kterého se má seznam zobrazovat (chcete-li zákazníky zobrazit od začátku, napište 1). Do druhého pole napište počet zobrazených zákazníků (maximální hodnota je 999).

Zobrazeny jsou následující položky:

 • Sloupec Číslo - zobrazení zákaznického čísla.
 • Sloupec Příjmení a jméno - zobrazení příjmení a jména zákazníka, které bylo zadáno při registraci.
 • Sloupec Email - zobrazení emailové adresy zadané při registraci.
 • Sloupec Zákaznická skupiny - zobrazení zákaznické skupiny, do které je vybraný zákazník zařazen.
 • Sloupec Dealerská skupina - zobrazení dealerské skupiny (věrnostní program), do které je zákazník zařazen. Věrnostní program musí být pro daného zákazníka povolen.
 • Sloupec Objednávek - zobrazení počtu objednávek daného zákazníka.
 • Sloupec Poslední přihlášení - zobrazení, kdy byl daný zákazník naposledy přihlášen.
 • Sloupec Zaregistrován - zobrazení, kdy byl daný zákazník zaregistrován do Shop Egate.
 • Editaci zákazníka - lze provést kliknutím na řádek s požadovaným zákazníkem.
 • Tlačítko Smazat zákazníka - odstraní vybraného zákazníka ze Shop Egate.


Editace a detail zákazníka:
Zobrazení detailu zákazníka a jeho případnou editace lze provést kliknutím na řádek s požadovaným zákazníkem. Po kliknutí se zobrazí okno Editace zákazníka, které slouží rovněž k náhledu informací o zákazníkovi.

Okno editace je rozčleněno do následujících skupin:

Skupina Základní údaje:

 • Pole Číslo zákazníka - zobrazení nebo editace zákaznického čísla.
 • Pole Titul - zobrazení nebo editace titulu zákazníka.
 • Pole Jméno - zobrazení nebo editace jména zákazníka.
 • Pole Příjmení - zobrazení nebo editace příjmení zákazníka.
 • Pole Oslovení - zobrazení nebo editace oslovení zákazníka. Tímto bude zákazník oslovován (např. Vážený pane).
 • Pole Skloňování - zobrazení nebo editace vyskloňovaného příjmení. Bude použito v oslovení (např. Nováku).
 • Roletové menu Jazyk zákazníka - slouží k výběru nebo editaci jazyka zákazníka.

Skupina Přihlašovací údaje do systému:

 • Zaškrtávací políčko Aktivní - povolí nebo zakáže možnost přihlásit se u daného zákazníka.
 • Pole Email - emailová adresa, která je použita jako login při přihlášení.
 • Pole Nové heslo - dovoluje změnit heslo daného zákazníka.
 • Zaškrtávací políčko Newsletter - povolí nebo zakáže použití emailové adresy zákazníka v modulu Newsletter. Více o modulu Newsletter naleznete zde >>

Skupina Poštovní adresa (doručovací adresa):

 • Pole Ulice - zobrazení nebo editace ulice a čísla popisného sídla zákazníka.
 • Pole Město - zobrazení nebo editace sídelního města zákazníka.
 • Pole PSČ - zobrazení nebo editace poštovního směrovacího čísla sídla zákazníka.
 • Roletové menu Stát - zobrazení nebo editace sídelního státu zákazníka.

Skupina Firemní údaje:

 • Pole Firma - zobrazení nebo editace jména firmy.
 • Pole IČO - zobrazení nebo editace IČO zákazníka.
 • Pole DIČ - zobrazení nebo editace DIČ zákazníka.
 • Roletové menu Plátce DPH - zobrazení nebo editace informace o tom, zda je zákazník plátcem nebo neplátcem DPH.
 • Roletové menu Zákaznická skupina - zobrazení nebo editace zákaznické skupiny, do které je zákazník zařazen.
 • Roletové menu Dealerská skupina (Věrnostní program) - zobrazení nebo editace dealerské skupiny do které je zákazník zařazen. Tedy věrnostního programu nastavení globální slevy pro daného zákazníka.
 • Zaškrtávací políčko Věrnostní systém - povolí nebo zakáže použití věrnostního systému pro daného zákazníka.
 • Roletové menu Uživatelská skupina - zobrazení nebo editace uživatelské skupiny do které je daný zákazník zařazen. Toto pole souvisí s modulem Uživatelské prostředí (Intranet), více o tomto modulu naleznete zde >>

Skupina Kontakty:

 • Pole Mobil - zobrazení nebo editace čísla mobilního telefonu, zadaného při registraci.
 • Pole Telefon - zobrazení nebo editace čísla telefonu, zadaného při registraci.
 • Pole Fax - zobrazení nebo editace čísla faxu, zadaného při registraci.

Skupina Fakturační adresa:

 • Pole Ulice - zobrazení nebo editace ulice a čísla popisného fakturační adresy zákazníka.
 • Pole Město - zobrazení nebo editace města u fakturační adresy zákazníka.
 • Pole PSČ - zobrazení nebo editace poštovního směrovacího čísla u fakturační adresy zákazníka.
 • Roletové menu Stát - zobrazení nebo editace státu u fakturační adresy zákazníka.

 

 • Poznámka - zobrazení nebo editace poznámky k danému zákazníkovi.

Skupina Statistika zákazníka:

 • Účet zákazníka založen - zobrazuje datum a čas, kdy byl daný zákaznický účet založen.
 • Poslední úprava údajů - zobrazuje datum a čas, kdy naposledy byly provedeny úpravy nebo změny v údajích zákazníka.
 • Poslední přihlášení - zobrazuje datum a čas posledního přihlášení zákazníka. Taktéž zobrazuje IP adresu, ze které se zákazník naposledy přihlásil.
 • Odkaz Zobrazit články zákazníka - zobrazí články napsané daným zákazníkem v prostředí FE. Detailní informace o článcích naleznete zde >>

Skupina Objednávky zákazníka:
Zde se zobrazují objednávky učiněné vybraným zákazníkem a jejich finanční hodnota.

 • Sloupec Číslo - zobrazuje číslo dané objednávky.
 • Sloupec Cena s DPH - zobrazuje celkovou cenu s DPH za vybranou objednávku.
 • Kliknutím na číslo objednávky lze přejít do detailu objednávky. Více o objednávkách naleznete zde >>