Uživatelské skupiny

Modul umožňuje nastavovat oprávnění uživatelům zařazeným do určité uživateské skupiny. Uživatelům lze nastavit práva pro zobrazení vybrané neveřejné kategorie, právo psát a editovat články v neveřejných kategoriích a také právo k nahrávání fotek nebo souborů do článků. Po kliknutí na submenu Uživatelské skupiny se zobrazí přehled existujících uživatelských skupin. Pokud doposud neexistuje žádná uživatelská skupina, můžete ji vytvořit kliknutím na tláčítko Nová skupina. V pravé části záhlaví je zobrazen počet existujících uživatelských skupin.

Zobrazeny jsou následující položky:

 • Sloupec Název skupiny - zobrazení názvu uživatelské skupiny.
 • Sloupec Počet zákazníků - zobrazení počtu zákazníků v dané uživatelské skupině.
 • Sloupec Skupina založena - zobrazení data, kdy byla daná skupina vytvořena.
 • Tlačítko Smazat uživatelskou skupinu - umožní smazání vybrané uživatelské skupiny.

Vytvoření nové uživatelské skupiny:

 • Tlačítko Nová skupina - otevře okno pro vytvoření nové uživatelské skupiny.
 • Zaškrtávací políčko Publikovat ihned - povolí nebo zakáže danou uživatelskou skupinu.
 • Pole Název skupiny - vepsání názvu nově vytvářené skupiny.

Řádek Kategorie umožňuje nastavit oprávnění k vybrané kategorii:

 • Roletové menu Vybrat kategorii - výběr neveřejné kategorie, které se mají nastavit oprávnění.
 • Roletové menu Zobrazovací právo - právo vidět zvolenou neveřejnou kategorii po přihlášení.
 • Roletové menu Editační právo - právo psát články do zvolené neveřejné kategorie prostřednictvím uživatelského rozhraní na FE.
 • Roletové menu Nahrávání fotek - právo nahrávat fotky do článku v uživatelském rozhraní na FE.
 • Roletové menu Nahrávání souborů - právo nahrávat soubory do článku v uživatelském rozhraní na FE.
 • Odkaz Přidat další - umožňuje přidat a definovat další neveřejné kategorie a tím i práva pro uživatelskou skupinu.
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny a vytvoří novou uživatelskou skupinu.

Editace nebo smazání stávající skupiny:

 • Editaci provedete kliknutím na řádek s vybranou uživatelskou skupinou.Vybraná uživatelská skupina se zobrazí v okně editace.

Vpravé části záhlaví je zobrazen počet záznamů, který udává počet kategorií, ke kterým jsou nastavena oprávnění.

Zobrazeny jsou následující položky:

 • Sloupec Název kategorie - zobrazení názvu kategorie.
 • Sloupec Zobrazovací právo - zobrazení, zda je pro vybranou kategorii povoleno právo zobrazit její obsah. Zatržením nebo zrušením zatržení zaškrtávacích políček je možné povolit nebo zrušit oprávnění pro vybranou kategorii.
 • Sloupec Editační právo - zobrazení, zda je pro vybranou kategori povoleno právo publikovat a editovat články. Zatržením nebo zrušením zatržení zaškrtávacích políček je možné povolit nebo zrušit oprávnění pro vybranou kategorii.
 • Sloupec Nahrávání souborů - zobrazení, zda je pro vybranou kategorii povoleno nahrávání souborů. Zatržením nebo zrušením zatržení zaškrtávacích políček je možné povolit nebo zrušit oprávnění pro vybranou kategorii.
 • Sloupec Nahrávání fotek - zobrazení, zda je pro vybranou kategorii povoleno nahrávání fotografií. Zatržením nebo zrušením zatržení zaškrtávacích políček je možné povolit nebo zrušit oprávnění pro vybranou kategorii.
 • Tlačítko Smazat kategorii - odstraní oprávnění pro vybranou kategorii.

Pod výpisem kategorií je zobrazeno základní nastavení skupiny s možností přidání dalších kategorií a nastavení práv k těmto kategoriím.

Zobrazeny jsou následující položky:

 • Počet zákazníků - zobrazení počtu zákazníků/uživatelů zařazených do vybrané uživatelské skupiny.
 • Zaškrtávací políčko Publikovat ihned - povolí nebo zakáže danou uživatelskou skupinu.
 • Název skupiny - zobrazení názvu vybrané zákaznické skupiny.

Řádek Kategorie - umožňuje přidat další kategorii a nastavit ji příslušná oprávnění. Postup pro přidání je shodný s postupem přidávání při vytváření nové uživatelské skupiny.

 • Tlačítko Editovat - potvrdí provedení změny.
 • Tlačítko Storno - zruší provedené změny bez uložení a vrátí se do okna s výpisem uživatelských skupin.