Kategorie

Seznam kategorií

 • V boxu Seznam kategorií modulu Správce klikněte na kategorii, ve které chcete provádět změny (mazat, editovat, vytvářet novou podkategorii).
 • Na položku HOME není možné kliknout, protože právo editovat a vytvářet nová Menu má pouze vývojář.
 • V Seznamu kategorií se může nacházet několik Menu (např. Horní menu, Levé menu atd.) podle potřeby www stránek. Obsah tučně zvýrazněného menu (v demu se jedná o Levé menu) je zobrazován na titulní stránce FE.
 • Číslo v závorce za názvy menu vám říká, kolik úrovní kategorií může menu maximálně obsahovat. V poslední úrovni se již nezobrazí tlačítko Nová podkategorie.
 • Po kliknutí na určité menu se rozbalí jeho podkategorie. Vpravo se objeví tlačítko Nová podkategorie a Nový článek. Tlačítko Smazat kategorii se nezobrazuje, protože Menu má možnost mazat pouze vývojář.
 • Po kliknutí na určitou podkategorii v menu se v pravém sloupci navíc zobrazí tlačítko Smazat kategorii. Zde máte právo kategorii sami smazat.
 • Editace již vytvořené kategorie se zobrazí po kliknutí na konkrétní kategorii v Seznamu kategorií.
 • Pro smazání kategorie na ni nejdříve klikněte v Seznamu kategorií. Poté potvrďte talčítkem Smazat kategorii. Pokud kategorie obsahuje podkategorie, je třeba je nejdříve smazat.

Nová podkategorie

 • Klikněte v Seznamu kategorií na libovolný název menu nebo kategorie. Dovnitř budete vkládat podkategorii.
 • Klikněte na tlačítko Nová podkategorie.
 • Zvolte, zda chcete aby se kategorie zobrazovala na FE. Doporučujeme ji nezaznačovat, dokud jéji vytvoření není zcela hotové.
 • Zvolte, zda má být kategorie nastavena jako Neveřejná. Pokud ji zatrhnete, bude mít do této kategorie přístup jen návštěvník, který je registrován a má od vás udělena příslušná uživatelská práva. Více viz. problematika Uživatelské rozhraní (Intranet).
 • Kód kategorie není nutné vyplňovat. Pouze pokud jsou kategorie napojeny na externí informační systém, je tento kód brán jako unikátní identifikátor pro integraci.
 • V poli Nadřazená kategorie je informace, ve které nadkategorii právě provádíte úpravy. Lze ji změnit.
 • Zvolte pozici nové podkategorie vzhledem k ostatním podkategoriím.
 • Vyplňte Název kategorie. Bude se zobrazovat v menu kategorií na FE. Doporučujeme názvy kategorií psát co nejkratší, aby se vešly do jednoho řádku v menu. Podle Názvu kategorie se automaticky vyplňují další tři položky formuláře. Ty můžete dále v případě potřeby upravovat.
 • Název <H1> se vyplnil automaticky, jak už bylo uvedeno. Doporučujeme ho upravit, aby byl delší než Název kategorie a obsahoval důležitá klíčová slova pro optimalizaci pro vyhledávače.
 • Název <TITLE> se zobrazuje v liště prohlížeče uplně nahoře. Obsah TITLE využívají jako důležitý zdroj klíčových slov internetové vyhledávače. Proto je v TITLE nezapomeňte uvézt (doporučujeme maximálne 6 - 7 slov).
 • URL je název stránky, který se zobrazuje v URL adrese za vaší doménou. Je nutné zapisovat ho bez diakritiky, velkých písmen, mezer mezi slovy a nepovolených znaků (např. /, ", atd.). Není možné mít stejné URL pro více kategorií. Musí být vždy unikátní. Pokud se tak stane, odkaz v menu může směřovat na špatnou stránku. Problém vyřešíte tak, že v jednom z URL provedete úpravu. Přídáte na jeho konec např. číslovku 2.
 • Pokud potřebujete kategorii nasměrovat na externí www stránku, zadejte do položky URL externí její úplnou URL adresu včetně http://, např. ve tvaru http://www.seznam.cz/detail/2458492-evici-webdesign-stitina.html. Zaškrtnutím políčka Nové okno se odkaz zobrazí v Novém okně prohlížeče bez toho, aby došlo k zavření současné stránky.
 • Potvrďte změny kliknutím na tlačítko Uložit ve spodní části boxu Základní popis.