Parametry

Tento modul nabízí možnost zapsání předdefinovaných parametrů produktu (např. Parametr Délka a vyplněná hodnota 10m).
Každý produkt může obsahovat libovolné množství parametrů produktu. Parametrem může být například délka produktu, hmotnost, barevné provedení atd.

  • V boxu Nový zvolte parametr.
  • Pokud v nabídce není požadovaný parametr, musíte jej vytvořit. Klikněte na odkaz Správce parametrů. Dostanete se do Nastavení / Parametry / Parametry produktu.
  • Pomocí tlačítka Nový parametr vytvořte chybějící parametr.
  • Pokud k novému parametru chcete založit jeho hodnoty, klikněte na zelené tlačítko plus vpravo na řádku.
  • Hodnoty se řadí automaticky dle abecedy.
  • Jakmile máte požadované parametry a hodnoty vytvořeny, zavřete okno Nastavení / Parametry / Parametry produktu. Vraťte se do původního okna Parametry produktu.
  • Nové parametry a hodnoty produktu se zatím v nabídce nezobrazují. Musíte nejdříve stránku aktualizovat, aby se nová data načetla. A to pomocí současného stisknutí tlačítek CTRL+R nebo stiskem tlačítka F5.
  • Výběr parametrů a hodnot potvrďte tlačítkem Uložit.