Způsob platby (Shop)

Modul umožňuje úpravu parametrů pro různé způsoby platby. Nové způsoby platby nelze takto vytvářet.

Editace způsobu platby

  • Editaci vybraného způsobu platby provedete kliknutím na daný řádek.
  • Zaškrtávací políčko Aktivní - umožňuje nastavit, zda bude daný způsob dopravy možné použít.
  • Roletové menu Typ platby (neaktivní) - nese vnitřní označení způsobu platby v systému Shop Egate.
  • Pole Název - zapsání názvu způsobu platby.
  • Pole Popis - pole pro zapsání popisu nebo poznámky k danému způsobu platby.
  • Pole Poplatek s DPH - pole pro zapsání částky, která je účtována při využití tohoto způsobu platby.
  • Roletové menu DPH - výběr sazby DPH vztahující se na daný způsob platby.
  • Pole Zdarma od - zapsání částky, od které je tento způsob platby poskytnut bez poplatku.
  • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny.