Způsob dopravy (Shop)

Vytvoření nového způsobu dopravy

 • V boxu Nový zadejte nový způsob dopravy a jeho parametry.
 • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny a vytvoříte nový způsob dopravy.

Box Nový a box Editace obsahuje následující položky:

 • Zaškrtávací políčko Aktivní - umožní nastavit zda má být nově přidávaný způsob dopravy aktivní nebo ne.
 • Roletové menu Do země - umožní vybrat do jakých zemí je možné tímto způsobem dopravy zboží zasílat.
 • Pole Název - zapsání názvu požadovaného typu dopravy.
 • Pole Popis - zapsání popisu nebo poznámky k danému způsobu dopravy.
 • Pole Sledovací URL - zapsání URL adresy na které lze sledovat průběh dopravy. Pokud toto podporuje přidávaná přepravní služba. Za tuto URL bude dosazeno číslo balíku, které se zadává v editaci nebo náhledu objednávky. Více o objednávkách naleznete zde >>. Například pro přepravní službu PPL je tato URL   http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=Package&idSearch= Do této URL bude za = doplněno číslo balíku.
 • Pole Maximální hmotnost - pole pro zapsání maximální hmotnosti zásilky, kterou lze takto zaslat.
 • Zaškrtávací políčko Individuální cena - slouží k označení individuální ceny účtované za dopravu touto přepravní službou.
 • Pole Poplatek s DPH - zapsání ceny přepravy s DPH.
 • Roletové menu DPH - výběr sazby DPH uplatněné na cenu tohoto způsobu dopravy.
 • Pole Zdarma od - zapsání částky, od které je doprava zdarma.
 • Zaškrtávací políčka Povolené způsoby platby - výběr jakým způsobem je možné platit při výběru tohoto způsobu dopravy.

Editace nebo smazání stávajícího způsobu dopravy

 • Editaci vybraného způsobu dopravy provedete kliknutím na daný řádek.
 • V boxu Editace upravte požadované hodnoty způsobu dopravy.
 • Smazání vybraného způsobu dopravy provedete kliknutím na ikonku koše na konci řádku.
 • Změnu pořadí způsobů dopravy provedete pomocí modrých šipek před ikonkou koše.
 • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny.