Záruční doba (Shop)

Vytvoření nové záruční doby

  • V boxu Nový zadejte požadovaný název záruční doby pro všechny jazykové mutace.
  • Zaškrtávací políčko Výchozí nastaví nově vytvářenou záruční dobu jako výchozí. Výchozí záruční doba může být pouze jedna.
  • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny a vytvoříte novou záruční dobu.

Editace nebo smazání stávající záruční doby

  • Editaci stávající záruční doby provedete kliknutím na řádek s požadovanou záruční dobou.
  • V boxu Editace upravte názvy záruční doby pro všechny jazykové mutace.
  • Smazání vybrané zruční doby provedete kliknutím na ikonu koše na konci řádku.
  • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny.