Statické texty

Modul slouží k překladu do jiných jazykových mutací. Klasická webová prezentace neobsahuje velké množství statických textů. U eshop tyto texty slouží k překladu do dalších jazykových mutací.

  • Roletové menu Modul - slouží k výběru skupiny statických textů.
  • Skupina Texty - slouží k vyplnění statických textů zobrazovaných na FE pro různé jazykové mutace. Tučný text označuje systémový název statického textu. Pole vedle tohoto textu slouží k zapsání statického textu. Vlaječka v pravé části tohoto pole označuje jazykovou mutaci, pro kterou je aktuálně vyplňováno. Chcete-li vyplňovat statické texty pro jinou jazykovou mutaci, je potřeba vybrat tuto mutaci ve výběru jazyka v horní části administrace.
  • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny.