Provozovatel obchodu (Shop)

Tento modul umožňuje nastavení informací o provozovateli spravované verze Shop Egate, také je zde možné nastavit informace o bankovním spojení. Modul obsahuje následující položky:

Skupina Provozovatel obchodu:

 • Společnost - pole pro zapsání jména společnosti provozovatele.
 • Jméno, příjmení - pole pro zapsání jména a příjmení provozovatele.
 • Adresa (ulice, č.p) - pole pro zapsání kontaktní adresy. Tedy ulice a čísla popisného sídla provozovatele.
 • Město - pole pro zapsání sídelního města.
 • PSČ - pole pro zapsání poštovního směrovacího čísla sídelního města.
 • Telefon - pole pro zapsání kontaktního telefonního čísla.
 • Email - pole pro zapsání kontaktního emailu.
 • Stát - roletové menu pro výběr sídelního státu provozovatele.
 • , DIČ - pole pro zapsání IČ a DIČ provozovatele.

Skupina Bankovní spojení:

 • Měna - pole pro vybrání výchozí měny, ve které mají probíhat platby.
 • Číslo účtu - pole pro zapsání čísla účtu a kódu banky.
 • Specifický symbol - pole pro zapsání specifického symbolu, který má být použit při platbě.
 • IBAN - pole pro zadání IBAN. Což je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
 • SWIFT - pole pro zadání SWIFT. Což je jedinečný identifikční kód banky, zařazené do celosvětové mezinárodní společnosti pro finanční komunikaci.