Parametry

Modul Parametry slouží k definování parametrů produktů, článků a konfigurátoru. Z těchto předdefinovaných hodnot lze následně vybírat při vytváření produktů a článků.

Parametry produktů

Každý produkt může obsahovat libovolné množství parametrů. Parametrem může být například délka produktu, hmotnost, barevné provedení atd.

Vytvoření nového parametru:

 • Pomocí tlačítka Nový parametr vytvořte chybějící parametr.
 • Pokud k parametru chcete založit nebo přidat jeho hodnoty, klikněte na zelené tlačítko plus vpravo na řádku s požadovaným parametrem.
 • Vyplňte požadovanou hodnotu parametru. Hodnoty se řadí automaticky dle abecedy.
 • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny.

Více o užití parametrů u produktů naleznete zde >>

Parametry článků

Každý článek může obsahovat libovolné množství atributů, neboli parametrů článků. Atributem může být např. typ článku, autor článku atd. Atribut si lze libovolně pojmenovat a přidělit mu určitou hodnotu (tedy obsah).

 • Pomocí tlačítka Nový parametr vytvořte chybějící parametr.
 • Pokud k parametru chcete založit nebo přidat jeho hodnoty, klikněte na zelené tlačítko plus vpravo na řádku s požadovaným parametrem.
 • Vyplňte požadovanou hodnotu parametru. Hodnoty se řadí automaticky dle abecedy.
 • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny.

Více o užití atributů článků naleznete zde >>

Parametry konfigurátoru

Každý produkt může být konfigurovatelný, což dovoluje nasatvit libovolné množství konfigurací produktu. Možnost konfigurace produktu dovolí co nejlépe pokrýt individuální potřeby zákazníka.

Například u PC sestavy lze takto nastavit volitelnou velikost pevného disku, typ grafické karty, typ procesoru atd. Parametry můžete libovolně nastavovat z přednastavených hodnot.

 • Pomocí tlačítka Nový parametr vytvořte nový nebo chybějící parametr konfigurátoru.
 • Pokud k novému parametru konfigurátoru chcete založit jeho hodnoty, klikněte na zelené tlačítko plus vpravo na řádku.
 • Ke každé hodnotě parametru konfigurátoru lze přiřadit samostatný kód produktu, jeho název (a názvy pro jiné jazykové mutace). Také finanční hodnotu o kterou se sníží nebo naopak zvýší cena při výběru daného parametru konfigurátoru na FE. Nastavit lze také sazbu DPH, záruční dobu a obrázek dané konfigurace.
 • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny.

Více o užití parametrů konfigurátoru naleznete zde >>