Emailové šablony (Shop)

Modul umožňuje vytváření a editaci emailových šablon. Předdefinovány jsou některé šablony, lze také vytvářet individuální šablony. Jako všechny pole pro psaní textů, je i toto vybaveno HTML WYSIWYG editorem. Více o tom, jak používat tento editor naleznete zde >>.

Předdefinované šablony

Předdefinované šablony jsou odesílány automaticky systémem. K automatickému odeslání dojde v určených situacích (registrace zákazníka na FE, vyžádání zapomenutého hesla, přijetí objednávky atd.). Individuální i předdefinované šablony lze rovněž využít v mailovém formuláři, který se nachází v detailu objednávky. Více o tomto mailovém formuláři naleznete zde >>

V základu jsou definovány následující šablony:

 • BANKOVNI_UDAJE - šablona emailu použitá při výberu platby předem.
 • INDIVIDUAL_SHIPING - šablona emailu použitá při využití individuálního způsobu dopravy.
 • POTVRZENI_OBJ_REG - šablona emailu informující o přijetí objednávky do systému, pro registrované zákazníky.
 • POTVRZENI_OBJ_UNREG - šablona emailu informující o přijetí objednávky do systému, pro neregistrované zákazníky.
 • REGISTRACE - šablona emailu informující o úspěšné registraci zákazníka do eshopu.
 • ZMENA_HESLA - šablona emailu odeslaná při obnově zapomenutého hesla.

Tvorba a editace šablony

Tvorba nové emailové šablony

 • Tlačítkem Nová šablona otevřete okno pro vytvoření nové emailové šablony.
 • ID - pole pro zapsání názvu nové šablony.
 • Od jméno - pole pro zapsání jména odesílatele (zobrazované jméno).
 • Od email - pole pro zapsání emailu odesílatele (zobrazovaný email).
 • Předmět - pole pro vepsání předmětu emailu.
 • Vložit pole - vloží zástupné pole, které bude následně nahrazeno údaji získanými z databáze. Tyto údaje jsou vybrány na základě emailu, na který se má šablona odeslat.
 • Tělo (HTML) - pole pro psaní samotné emailové zprávy. Toto pole je jako všechny pole pro zápis textů s možností formátování vybaveno WYSIWYG editorem. Jak využívat tento editor naleznete zde >>
 • Tlačítkém Uložit potvrdíte provedené změnya vytvoříte novou šablonu.

Editace stávající šablony

 • Stávající emailové šablony lze editovat, editaci provedete kliknutím na řádek s požadovanou šablonou.
 • Texty v těle šablon lze individuálně upravovat. Zástupná pole a hlavně připravené odkazy nesmí projít změnou.
 • V předdefinovaných šablonách lze, podle jejich účelu, využívat připravená zástupná pole. Tato zástupná pole jsou následně nahrazena skutečnými údaji.
 • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny.