Dostupnost produktu (Shop)

Vytvoření nové dostupnosti

  • V boxu Nový zadejte nový název dostupnosti a její popis, pro všechny jazykové mutace.
  • Zvolte, zda má být nově vytvářená dostupnost označena jako výchozí. Výchozí dostupnost může být pouze jedna.
  • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny a vytvoříte novou skladovou dostupnost.

Editace stávající dostupnosti

  • Kliknutím na řádek s požadovanou dostupností, se tato otevře v boxu Editace níže.
  • Zde je možné přepsat nebo upravit názvy a poznámky dostupností pro dané jazykové mutace.
  • Je také možné změnit výchozí dostupnost.
  • Tlačítkem Uložit potvrdíte provedené změny.