Číselné řady (Shop)

Modul slouží k nastavení číselných řad pro číslování objednávek a zákazníků.

  • Řádek Objednávky - umožňuje nastavit jak mají být v evidenci číslovány objednávky.
  • Řádek Zákazníci - umožňuje nastavit jak mají být v evidenci číslováni zákazníci.

 

  • Pole Prefix - předpona, která bude automaticky přidána před zadané číslo. Například Obj pro objednávky a Zak pro zákazníky.
  • Pole Číslo - udává od jakého čísla se mají číslovat přijaté objednávky nebo registrovaní uživatelé. Například 123, číslo je automaticky navyšováno s přibývajícími objednávkami a zákazníky.
  • Pole Suffix - přípona, která bude automaticky přidána za zadané číslo, např. CZ.

Číslo objednávky tedy bude ve výsledku vypadat: Obj123CZ a číslo zákazníka Zak123CZ. Po přijetí nové objednávky a nebo registraci nového zákazníka se číslo automaticky navýší. Ve výsledku tedy budou čísla vypadat například: Obj124CZ, Zak127CZ atd.