Cenotvorba (Shop)

Modul slouží k nastavení množstevních slev a správě měn. Po vstupu do modulu Nastavení / Cenotvorba se zobrazí okno pro tvorbu množstevních slev.

Vytoření nebo editace Množstevní slevy

Po kliknutí na kartu Množstevní slevy se zobrazí přehled existujících množstevních slev. U množstevních slev jsou zobrazeny spodní a horní hranice rozsahu a definovaná sleva (buď procentuální nebo fixní).

 • Novou množstevní slevu - vytvoříte vyplněním následujících položek.
 • Editaci stávající slevy - provedete kliknutím na ikonu Editace. Editaci lze rovněž provést kliknutím na řádek s vybranou množstevní slevou.
 • Smazání stávající množstevní slevy - provedete kliknutí na tlačítko Smazat na řádku s vybranou množstevní slevou.

Zobrazeny jsou následující položky:

 • Pole Od - pole pro vepsání spodní hranice, při jejímž překročení je platná tato množstevní sleva.
 • Pole Do - pole pro vepsání horní hranice, do které je tato množstevní sleva platná.
 • Výběrová políčka Typ slevy - výběr zda se má použít procentuální sleva z dané částky a nebo fixní sleva v dané měně.
 • Pole Procentuální sleva - zapsání slevy v procentech, o kterou se má snížit cena. (Aktivní při zakliknutí políčka Procentuální sleva v předchozím řádku.)
 • Pole Fixní sleva - zapsání fixní částky, o kterou se má snížit cena. (Aktivní při zakliknutí políčka Pevná sleva v předchozím řádku.)
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny.

 

Seznam použitých měn

Po kliknutí na kartu Měny se zobrazí seznam měn, které lze použít. Aktivní měny jsou zobrazeny černě, neaktivní měny jsou zobrazeny šedě.

 • Tlačítko Nová měna - vytvoří novou měnu.
 • Sloupec Kód - zobrazení kódu měny.
 • Sloupec Název měny - zobrazení názvu měny.
 • Sloupec Stát - zobrazení státu, ve které je měna používána.
 • Sloupec Kurz ČNB - zobrazení kurzu vybrané měny podle České Národní Banky.
 • Tlačítko Použít kurz ČNB (modrá šipka před polem Váš kurz) - nastaví do pole Váš kurz kurzy načtené z ČNB.
 • Sloupec Váš kurz - zobrazení kurzu použitého v Shop Egate.
 • Sloupec Poslední aktualizace - zobrazení kdy byla provedena poslední aktualizace kurzů měn.
 • Sloupec Vzor přepočtu - zobrazení přepočítaného kurzu vybraných měn vzhledem k výchozí měně dané jazykové mutace.
 • Tlačítko Smazat na řádku s měnou - odstraní vybranou měnu.
 • Tlačítko Načíst z ČNB - načte aktuální kurzy z České Národní Banky.
 • Tlačítko Uložit kurzy - uloží provedené změny v kurzech.

 

Vytvoření nebo editace měny

 • Novou měnu založite stiskem tlačítka Nová měna.
 • Editaci stávající měny provedete kliknutím na řádek s požadovanou měnou.

Zobrazeny jsou následující položky:

 • Zaškrtávací políčko Používat měnu - nastavení zda se má měna používat nebo ne.
 • Pole Kód měny - zapsání kódu vybrané měny.
 • Pole Název měny - zapsání požadovaného názvu měny.
 • Pole Stát - zapsání státu, ve kterém je měna používána.
 • Pole Levý symbol - zapsání symbolu měny, zobrazovaného nalevo před částkou.
 • Pole Pravý symbol - zapsání symbolu měny, zobrazovaného napravo za částkou.
 • Pole Oddělovač desetin - zapsání desetinného oddělovače.
 • Pole Oddělovač tisíců - zobrazení oddělovače tisíců (obvykle mezera nebo apostrof).
 • Zaškrtávací políčko Zaokrouhlování cen - povolí zaokrouhlení cen pro danou měnu.
 • Tlačítko Uložit - uloží provedené změny editace nebo vytvoří novou měnu.

 

Více o modulu Cenotvorba u produktu naleznete zde >>