Související

Tento modul umožňuje zvolení souvisejících produktů, resp. odkazů na související produkty.

  • Klikněte na tlačítko Přidat produkt pro přidání souvisejícího produktu pouze k tomuto vybranému produktu.
  • Vyberte související produkt ze seznamu dostupných produktů.
  • Výběr potvrďte zelenou šipkou vpravo na řádku.
  • Chcete-li produkty provázat vzájemně, použijte tlačítko Přidat oboustranně. Toto tlačítko přidá aktuálně editovaný produkt také do nabídky souvesejících produktů u zde vybraných položek, takže se na FE zobrazují vzájemně.
  • Tlačítko Slinkovat vše slouží k vzájemnému provázání, všech souvisejících produktů a editovaného produktu, mezi sebou. Tato funkce tedy prováže nejen editovaný a přidávaný související produkt (jako tomu je u tlačítka Přidat oboustranně), ale také všechny ostatní související produkty (u daného editovaného produktu) mezi sebou. Tyto produkty se následně vzájemně zobrazují jako související na FE.