Množství

Modul slouží k nastavení jiné množstevní jednotky u zboží (metráž). Dovoluje tedy vybraný produkt distribuovat s individuálním rozsahem a v jiné množstevní jednotce. Dovoluje tedy nabízet produkt například v metrech. A to tak, že si zákazník může zvolit určitou delku (vhodným příkladem jsou například koberce apod.).

Zobrazeny jsou následující položky:

  • Zaškrtávací políčko Aktivní - povolení metráže u vybraného produktu.
  • Pole Jednotka množství - zadání množstevní jednotky, ve kterou bude produkt distribuován. (Chcete-li v jednotce zapsat horní index, napište před něj stříšku (^) a toto celé obalte do svislých čar. Například metry čtvereční pak budou m|^2|.).
  • Pole Název jednotky - vepsání slovního popisu použité množstevní jednotky.
  • Pole Minimální množství - vepsání minimálního množství, které lze objednat pomocí metráže. (Například u koberce budete požadovat, aby se dalo objednat minimální množství dva metry, do tohoto pole tedy vepišete číslovku 2 ).
  • Pole Maximální množství - vepsání maximálního množství, které lze objednat pomocí metráže. (Například u koberce budete požadovat, aby se dalo objednat maximální množství 50 metrů, do tohoto pole tedy vepišete číslovku 50 ).
  • Pole Text k množství - vepsání poznámky k možností objednání pomocí metráže.
  • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny.