Konfigurátor

Tento modul umožňuje nastavení výběru předdefinovaných volitelných komponent (typ součásti volitelné u produktu, např. velikost pevného disku u PC sestavy atp.).

Každý produkt může být konfigurovatelný (je-li to technicky možné), což dovoluje nasatvit libovolné množství konfigurací daného produktu. Možnost konfigurace produktu dovolí co nejlépe pokrýt individuální potřeby zákazníka.

Například u PC sestavy lze takto nastavit volitelnou velikost pevného disku, typ grafické karty, typ procesoru atd.

Parametry můžete libovolně nastavovat z přednastavených hodnot:

  • V roletce Parametr zvolte předdefinovaný parametr konfigurátoru.
  • Pokud v nabídce není požadovaný parametr, musíte ho vytvořit ve správě Parametrů konfigurátoru. Tuto správu naleznete v Nastavení / Parametry / Parametry konfigurátoru. Více o paramterech naleznete zde >>
  • Pomocí tlačítka Nový parametr vytvořte nový nebo chybějící parametr konfigurátoru.
  • Pokud k novému parametru konfigurátoru chcete založit jeho hodnoty, klikněte na zelené tlačítko Plus vpravo na řádku.
  • Ke každé hodnotě parametru konfigurátoru lze přiřadit samostatný kód produktu, jeho název (a alternativy pro jiné jazykové mutace). Také finanční hodnotu o kterou se sníží nebo naopak zvýší cena při výběru daného parametru konfigurátoru na FE. Nastavit lze také sazbu DPH, záruční dobu a obrázek dané varianty.
  • Jakmile máte požadované parametry a hodnoty vytvořeny, zavřete okno Nastavení / Parametry / Parametry konfigurátoru. Vraťte se do původního okna Konfigurátor u produktu.
  • Nové parametry a hodnoty konfigurátoru se zatím v nabídce nezobrazují. Musíte nejdříve stránku aktualizovat, aby se nová data načetla. A to pomocí současného stisknutí tlačítek CTRL+R nebo stiskem tlačítka F5.
  • Nyní zvolte požadovaný parametr a jeho hodnotu.
  • Pomocí zaškrtávacího políčka Zaškrtnuto nastavíte výchozí vybranou položku, která se na FE zobrazí jako zatržená. Výchozí hodnota může být u daného produktu vždy pouze jedna.
  • Výběr parametrů a hodnot potvrďte tlačítkem Uložit.