Alternativní

Tento modul umožňuje zvolení produktů, které jsou alternativou k danému produktu. Respektive nastavení odkazů na tyto produkty.

  • Klikněte na tlačítko Přidat produkt pro přidání alternativního produktu pouze k tomuto vybranému produktu.
  • Vyberte alternativní produkt ze seznamu dostupných produktů.
  • Výběr potvrďte zelenou šipkou vpravo na řádku.
  • Chcete-li produkty provázat vzájemně, použijte tlačítko Přidat oboustranně. Toto tlačítko přidá aktuálně editovaný produkt do nabídky alternativních produktů u zde vybraných položek, takže se na FE zobrazují vzájemně.
  • Tlačítko Slinkovat vše slouží k vzájemnému provázání, všech alternativních produktů a editovaného produktu, mezi sebou. Tato funkce tedy prováže nejen editovaný a přidávaný alternativní produkt (jako tomu je u tlačítka Přidat oboustranně), ale také všechny ostatní alternativní produkty (u daného editovaného produktu) mezi sebou. Tyto produkty se následně vzájemně zobrazují jako alternativní na FE.