Výrobci (Shop)

Modul slouží k vytváření a správě výrobců, jejichž produkty jsou vedeny v Shop Egate. Po vstupu do modulu se zobrazí seznam stávajících výrobců. Pokud nejsou výrobci dosud definováni, je potřeba vytvořit nového výrobce.

Vytvoření nového výrobce

  • Tlačítko Přidat výrobce - umožní vytvořit nového výrobce.
  • Zaškrtávací políčko Aktivní - nastavení zda se má výrobce zobrazovat v seznamu výrobců u editace produktu.
  • Pole Název - zapsání zobrazovaného názvu výrobce.
  • Pole SEO URL - pole pro zapsání SEO URL, například ve tvaru vase-firma bez háčků a čárek.
  • Roletové menu Stát - výběr státu původu výrobce.
  • Pole WWW - zápis externí adresy webových stránek výrobce.
  • Obrázek/Logotyp - slouží k výběru obrázku nebo logotypu výrobce. Pomocí tlačítka Procházet vyberete ze svého počítače obrázek pro vložení.

Editace nebo smazání stávajícího výrobce

  • Editaci existujícího výrobce provedete kliknutím na řádek s výrobcem. Poté je možné upravit detaily výrobce, které jsou popsány výše.
  • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny.
  • Smazání výrobce provedete kliknutím na tlačítko koše na řádku s výrobcem.