Produkty (Shop)

 • Tlačítko Nový produkt - po kliknutí se otevře okno pro vytvoření nového produktu.
 • Tlačítko Smazat produkt - po kliknutí dojde ke smazání vybraných produkty. Pokud není vybrán žádný produkt, tlačítko je neaktivní. Produkty vyberete zatržením zaškrtávacího políčka na řádku nalevo u konkrétního produktu.
 • Tlačítko Hromadné op. - po kliknutí se zobrazí okno pro hromadné operace u vybraných produktů. Kde je možné produkty hromadně přesouvat z dané kategorie do jiné vybrané kategorie, provádět hromadnou editaci základních nastavení vybraných produktů a také je zde možná hromadná editace příslušenství a dárků vybraných produktů.

 

Vyhledávání produktů

 • Roletové menu Kategorie - vyhledá produkty zařazené do konkrétní kategorie a jejich podkategorií.
 • Roletové menu Výrobce - vyhledá produkty pouze od vybraného výrobce.
 • Pole Název, kód - vyhledá produkt podle zadaného názvu nebo kódu.
 • Zaškrtávací políčko Jen aktivní - zobrazí pouze produkty, označené jako Zobrazovat zboží, tedy produkty zobrazující se na FE.
 • Tlačítko Vyhledat - zahájí vyhledávání podle nastaveného filtru vyhledávání.
 • Tlačítko Zrušit - zruší nastavený filtr vyhledávání.

 

Nalezené produkty

Seznam produktů ve vašem Shop Egate, seznam se upraví podle nastavení filtru Vyhledávání produktů.

 • Napravo v liště záhlaví vidíte počet aktuálně zobrazených produktů.
 • Následují dvě pole pro vyplnění číselných hodnot. Do prvního vložte počáteční pořadí produktů, od kterého se má seznam zobrazovat (chcete-li produkty zobrazit od začátku, napište 1). Do druhého pole napište počet zobrazených produktů (maximální hodnota je 999).
 • Produkty označené zaškrtávátkem (vlevo na konkrétním řádku s produktem) lze hromadně upravovat. Buď je pomocí tlačítka Hromadné operace upravit nebo odstranit pomocí tlačítka Smazat.
 • V seznamu produktů vidíte parametry: N (zboží označené jako Novinka), A (produkt označený jako Akce), TIP (produkt označený jako Náš tip), dále Kód, Název produktu, Výrobce, Počet kusů skladem, Počet prodaných kusů, Sazbu DPH a také Cenu bez DPH.
 • Ikona Editace zobrazí stránku pro úpravu konkrétního produktu. Do editace se lze rovněž dostat kliknutím na řádek s produktem.
 • Ikona Smazat odstraní konkrétní produkt.

Hromadné operace

Produkty vybrané pomocí zaškrtávacích políček lze hromadně upravovat po kliknutí na tlačítko Hromadné op.
V roletovém menu uprostřed, lze vybrat požadovanou akci, která má být s vybranými produkty provedena. Toto roletové menu ve výchozím zobrazení ukazuje akci Hromadná editace.

Přesun do kategorie

Umožňuje vybrané produkty zařazené do jedné kategorie přesunout do jiné kategorie. Pomocí zaškrtávacího políčka Zachovat produkty i v původní (zdrojové) kategorii, zachováte zboží ve stávající kategorii a do nové kategorie bude pouze přidáno a ne přesunuto.

Hromadná editace

Dovolí u vybraných produktů hromadně změnit základní nastavení. Tedy zobrazení na FE, nastavení výrobce, záruční doby atd. Více informací o editaci zboží naleznete zde >>

Hromadná editace obsahuje následující položky:

 • Zobrazovat zboží - nastaví zda se mají produkty zobrazovat na FE. "... beze změny ..." - zachová stávající nastavení, "ANO" zapne u vybraných produktů výše zmíněnou akci, "NE" vypne u vybraných produktů výše zmíněnou akci.
 • Lze vložit do košíku - nastaví, zda je možné vybrané produkty vkládat do nákupního košíku. "... beze změny ..." - zachová stávající nastavení, "ANO" zapne u vybraných produktů výše zmíněnou akci, "NE" vypne u vybraných produktů výše zmíněnou akci.
 • Akce - tato položka u vybraných produktů hromadně nastaví označení Akce. "... beze změny ..." - zachová stávající nastavení, "ANO" zapne u vybraných produktů výše zmíněnou akci, "NE" vypne u vybraných produktů výše zmíněnou akci.
 • Novinka - tato položka u vybraných produktů hromadně nastaví označení Novinka. "... beze změny ..." - zachová stávající nastavení, "ANO" zapne u vybraných produktů výše zmíněnou akci, "NE" vypne u vybraných produktů výše zmíněnou akci.
 • Náš tip - tato položka u vybraných produktů hromadně nastaví označení Náš tip. "... beze změny ..." - zachová stávající nastavení, "ANO" zapne u vybraných produktů výše zmíněnou akci, "NE" vypne u vybraných produktů výše zmíněnou akci.
 • Výrobce - tato položka u vybraných produktů hromadně změní výrobce, vybrat lze z předdefinovaných výrobců. Více zde >>
 • Záruční doba - tato položka u vybraných produktů hromadně změní záruční dobu, vybrat lze z předdefinovaných záručních dob. Více zde >>

Příslušenství

Dovolí k vybraným produktům hromadně přiřadit Dárek nebo Příslušenství.

 • V roletovém menu vyberte zda chcete hromadně přidat Dáreček nebo Příslušenství.
 • Klikněte na zelené tlačítko Plus pro přidání produktu.
 • Výběr produktů potvrďte zelenou šipkou vpravo na řádku.
 • Chcete-li hromadně odebrat dárek u vybraných produktů, vyberte jej a kliknětě na červené tlačítko Mínus pro odebrání.

Export

Dovolí exportovat vybrané produkty do souboru .csv pro danou zákaznickou skupinu. Exportovaný .csv soubor je uložen s kodováním Windows-1250 (cp-1250). Export se provádí pouze pro produkty s vyplněným kódem.

Soubor .csv nesmí být nepatřičně editován:

 • Je zakázáno mazat první řádek v tabulce CSV souboru, který slouží jako legenda.
 • Je zakázáno mazat, přemisťovat nebo přidávat sloupce do tabulky CSV souboru.
 • V případě nedodržení těchto pravidel se vystavujete nebezpečí ztráty nebo znehodnocení svých dat.

 

Import

Dovolí importovat .csv soubor s produkty pro určitou zákaznickou skupinu.

Je nutné dodržet následující upozornění:

 • Do systému budou importovány pouze produkty s vyplněným kódem.
 • Produkty s existujícím kódem budou přepsány.
 • Produkty s novým unikátním kódem budou založeny.
 • Je zakázáno mazat první řádek v tabulce CSV souboru, který slouží jako legenda.
 • Je zakázáno mazat, přemísťovat nebo přidávat sloupce do tabulky CSV souboru.
 • V případě nedodržení těchto pravidel se vystavujete nebezpečí ztráty nebo znehodnocení svých dat.

Editační mód

Tlačítkem Editační mód (na pravo) přepnete ze zobrazení produktů na mód dovolující rychlou editaci, vyfiltrovaných (vyhledaných) nebo všech zobazených, produktů.

Upravit lze pouze základní parametry a to:

 • Zatržení ve sloupci N - nastavíte nebo zrušíte označení Novinka u daných produktů.
 • Zatržení ve sloupci A - nastavíte nebo zrušíte označení Akce u daných produktů.
 • Zatržení ve sloupci TIP - nastavíte nebo zrušíte označení Náš tip u daných produktů.
 • Taktéž lze editovat kód produktu a jeho název, pro detailní editaci produktu použijte tlačítko Editace na řádku s produktem.
 • Provedené změny potvrdíte tlačítkem Uložit pod výpisem produktů.