Nastavení

Menu Nastavení slouží ke globálnímu definování různých nastavení a proměnných systému. Moduly v tomto menu dovolují nastavit:

 

Provozovatel obchodu

Umožňuje nastavit kontaktní informace o provozovateli spravované verze Shop Egate. Taktéž umožní nastavit bankovní spojení, které se má využívat při platbách. Tyto hodnoty jsou rovněž využity při vytváření faktur. Více zde >>

Globální nastavení

Umožňuje nastavit různé proměnné hodnoty systému pro dané jazykové mutace. Nastavení většiny těchto hodnot lze měnit v příslušných modulech nastavení. Přímo editovat tyto hodnoty mohou pouze oprávnění programátoři. Toto menu slouží především k souhrnému náhledu nastavení hodnot systému.

Číselné řady

Umožňuje nastavení číselných řad pro číslování objednávek a zákazníků. Více zde >>

Jazykové mutace

Umožňuje zvolit jméno pro danou jazykovou mutaci a výchozí měnu pro danou jazykovou mutaci.

Editaci provedete kliknutím na zvolenou jazykovou mutaci. Je možné měnit pouze její Název a výchozí Měnu pro danou jazykovou mutaci.

Emailové šablony

Umožňuje definovat emailové šablony, které jsou odesílány při definovaných akcích (Registrace zákazníka, změna hesla atd.). Tyto šablony lze také následně využívat v mailovém formuláři v detailu objednávky. Více o mailovém formuláři naleznete zde >>. Můžete definovat novou nebo editovat stávající emailovou šablonu.

Více o vytváření a editování emailových šablon naleznete zde >>

Dostupnost produktu

Umožňuje definovat různé dostupnosti prodávaných produktů. Z těchto je možné vybrat v nastavení dostupnosti u detailu produktu. Více zde >>

Parametry

Umožňuje nastavení parametrů pro produkty, články a konfigurátor. Více o nastavování parametrů naleznete zde >>

Cenotvorba

Umožňuje globálně nastavit parametry pro množstevní slevy a měny. Více o nastavování modulu Cenotvorba naleznete zde >>

Záruční doba

Umožňuje definovat záruční doby (názvy pro dané jazykové mutace) a také výchozí záruční dobu. Z těchto lze vybrat v nastavení záruční doby u detailu produktu. Více zde >>

Způsob dopravy

Umožňuje nastavení různých způsobů dopravy, jejich deatilů, např. ceny, sazby DPH, způsobu platby a dalších. Více zde >>

Způsob platby

Umožňuje upravit nastavení a parametry různých způsobů platby. Také umožní nastavit poplatky za využití tohoto způsobu platby, sazbu DPH atd. Více zde >>

Statické texty

Tento modul obsahuje seznam statických textů uvedených na FE vaší prezentace. Slouží zejména k překladu do dalších jazykovách mutací. Klasická firemní prezentace neobsahuje téměř žádné statické texty. Většinou se všechny dají editovat ve Správci nebo konkrétních modulech. V e-shopu je to však jiné.

Je třeba zvolit v boxu Modul konkrétní modul, ve kterém se statický text nachází (je třeba toto odhadnout) a poté ho ve spodní seznamové části upravit nebo přeložit. Změny potvrdíte tlačítkem Uložit ve spodní části stránky. Vlaječka v pravé části pole ukazuje, v jaké jazykové mutaci administrace právě pracuje.