HTML - wysiwyg editor

 • Upozorňujeme, abyste kopírované texty nevkládali přímo do samotného pole popisu, ale prostřednictvím na to určené ikony Vložit prostý text. Kopírováním totiž vkládáte s textem i nežádoucí formátování, které může rozhodit vzhled www stránek. Zároveň nedodržíte grafikem naformátované styly a celkový dojem ze stránek je neuspořádaný a chaotický.
 • Po najetí kurzorem myši nad ikonu editoru se zobrazí její název.
 • Klikněte na ikonu Vložit prostý text. Zobrazí se okno, do kterého vložte kopírovaný text např. z MS Word. Potvrďte tlačítkem Vložit. Okno se zavře a text se bez jakéhokoli formátování zobrazí v místě, kde byl postaven kurzor. Tento text můžete dále upravovat do požadovaného vzhledu.
 • Zrušit formátování - převede označený text v dokumentu na čistý text. „Ořeže“ veškeré formátování.
 • Zpět - vrátí zpět poslední provedenou akci.
 • Znovu - posune dopředu vracenou akci.
 • Formát - z označeného textu vytvoří nadefinovaný styl odstavce a nadpisu. Tyto styly jsou určeny grafikem vývojářem.
 • Velikost písma - upravit velikost písma.
 • Barva textu - upravit barvu označeného textu.
 • Tučné - ztučnění označeného textu.
 • Kurzíva – označený text zformátuje kurzívou.
 • Přeškrtnuté – přeškrtnutí označeného textu.
 • Dolní index - označený text jako dolní index
 • Horní index – označený text jako horní index
 • Seznam s odrážky – vloží na pozici kurzoru odrážkový seznam. V případě, že toto tlačítkob stisknete znovu s kurzorem na odrážkovýem seznamu, odstraní jej.
 • Číslovaný seznam - vloží na pozici kurzoru číslovaný seznam. V případě, že toto tlačítko stisknete znovu s kurzorem na číslovaném seznamu, odstraní jej
 • Vložit/upravit odkaz - otevře editor pro vkládání/editaci odkazů. Karta Hlavní:
  URL odkazu – adresa vkládaného odkazu. Odkaz může směřovat i na obrázek nebo soubor z Galerie souborů (kliknutím na ikonku vpravo od textového pole).
  Kotva
  : nastavení odkazu na místo uvnitř stránky.
  Cíl
  : specifikuje, jak bude odkaz otevřen (doporučujeme používat pouze první dvě možnosti - otevřít v tomto okně/rámu, otevřít v novém okněv/rámu).
  Titulek
  : vyplnění titulku odkazu, který se zobrazuje po najetí kurzoru nad odkaz (význam při optimalizaci pro vyhledávače). Třída: možnost nastavení jiného stylu odkazu (doporučujeme nepouživat, protože styly odkazu jsou nadefinovány grafikem vývojářem). Ostatní karty jsou určeny k plnění obsahu stránek vývojáři.
 • Zrušit odkaz - odstraní v textu dokumentu označený odkaz
 • Vložit pevnou mezeru - vloží mezeru, kterou nelze odřádkovat
 • Vložit/upravit obrázek - otevře editor pro vkládání obrázků. Karta Hlavní:
  URL obrázku – odkaz na obrázek, který bude v textu dokumentu zobrazen. Můžete jej vyhledat/nahrát přímo na server prostřednictvím Galerie obrázků (kliknutím na ikonku vpravo od textového pole).
  Popis obrázku – text, který se uživateli na FE zobrazí po umístění ukazatele myši nad plochu obrázku. Není nezbytné vyplňovat.
  Titulek - popis obrázku pro vyhledávače.
  Karta Vzhled:
  Zarovnání
  - zarovnání obrázku vzhledem ke stránce.
  Rozměry - změna šířky a výšky. Možnost zachování proporcí.
  Vertikální mezera - nastavení odsazení horní a dolní hrany obrázku.
  Horizontální mezera - nastavení odsazení levé a pravé hrany obrázku.
  Rámeček - nastavení rámečku obrázku v jednotkách pixely. Doporučujeme parametr nenastavovat a ponechat styl vytvořený grafikem vývojářem.
  Třída - možnost nastavení jiného stylu obrázku, než je daný. Doporučujeme parametr nenastavovat a ponechat styl vytvořený grafikem vývojářem.
  Styl - určeno k plnění obsahu stránek vývojáři.
  Karta Pokročilé je určena k plnění obsahu stránek vývojáři.
  Nastavení obrázku potvrďte kliknutím na tlačítko Vložit.
  Editace nastavení obrázku - označte obrázek, klikněte na ikonu Vložit/upravit obrázek, otevře se okno pro editaci.
 • Vložit/Editovat vkládaná média - vloží/upraví v aktuálním dokumentu vybraný flashový objekt. Chcete-li vložit video ze serveru Youtube.com, zkopírujte URL adresu tohoto videa. Následně ji vložte do pole Soubor/URL nacházejícího se v okně, které se otevře po kliknutí na tlačítko Vložit/Editovat vkládaná média. Jiné hodnoty v tomto okně neměňte, pouze zkontrolujte, zda je ve roletovém menu Typ vybrána položka Flash. URL adresu videa na serveru Youtube.com naleznete v adresním řádku Vašeho internetového prohlížeče. Chcete-li vložit flashový objekt, nejprve jej nahrajte do souborů a následně do pole Soubor/URL vložte URL adresu tohoto souboru. URL adresu flashového objektu získáte v přehledu souborů v modulu Správce / Soubory. Po kliknutí na vybraný flashový objekt, se tento otevře a jeho URL adresu naleznete opět v adresním řádku Vašeho internetového prohlížeče.
 • Vložit speciální znak - vloží speciální znak z nabídky.
 • Náhled - zobrazí náhled pole Popis v novém okně.
 • Editovat HTML kód - zobrazí obsah pole Popis v HTML kódu.
 • Vložit novou tabulku – vloží/změní vybranou tabulku. Karta Hlavní:
  Sloupce, Řádky - nastavení počtu sloupců a řádků v tabulce.
  Odsazení obsahu - nastavení odstupu textu v buňce od rámečku buňky.
  Rozestup buněk - nastavení rozestupů mezi jednotlivými buňkami (rozestupy mezi rámečky buněk).
  Zarovnání - zarovnání tabulky vzhledem ke stránce.
  Rámeček - nastavení tloušťky rámečku tabulky. Doporučujeme nenastavovat parametr a ponechat styl vytvořený grafikem vývojářem.
  Šířka, výška - nastavení šířky a výšky tabulky. Doporučujeme nechat výšku tabulky bez nastavení, aby se přízpůsobila vyplněnému obsahu. Pokud chcete tabulku zobrazit na celou šířku stránky, nevyplňujte tento parametr.
  Třída - možnost nastavení jiného stylu tabulky, než je daný. Doporučujeme parametr nenastavovat a ponechat styl vytvořený grafikem vývojářem.
  Nadpis tabulky - doporučujeme parametr nenastavovat a ponechat styl vytvořený grafikem vývojářem.
  Karta Pokročilé je určena k plnění obsahu stránek vývojáři.
  Editace nastavení tabulky - označte tabulku, klikněte na ikonu Vložit novou tabulku, otevře se okno pro editaci.
 • Vlastnosti řádku - upravit označený řádek tabulky. Karta Hlavní:
  Typ řádku - možnost nastavení řádku jako hlavičky nebo patičky.
  Zarovnání - horizontální zarovnání textu v řádku.
  Vertikální zarovnání - vertikální zarovnání textu v řádku.
  Třída - možnost nastavení jiného stylu řádku tabulky, než je daný. Doporučujeme parametr nenastavovat a ponechat styl vytvořený grafikem vývojářem.
  Výška - možnost nastavení pevné výšky řádku. Doporučujeme nechat výšku tabulky bez nastavení, aby se přízpůsobila vyplněnému obsahu.
  Karta Pokročilé je určena k plnění obsahu stránek vývojáři.
  Editace nastavení řádku tabulky - označte řádek tabulky, klikněte na ikonu Vlastnosti řádku, otevře se okno pro editaci.
 • Vlastnosti buňky - upravit označenou buňku tabulky. Karta Hlavní:
  Zarovnání - horizontální zarovnání textu v buňce.
  Typ buňky - nastavení typu buňky pro různá zobrazení.
  Vertikální zarovnání - vertikální zarovnání textu v buňce.
  Zvýraznění - doporučujeme parametr nenastavovat a ponechat styl vytvořený grafikem vývojářem.
  Šířka, výška - možnost nastavení pevné výšky a šířky buňky. Doporučujeme nechat parametry bez nastavení, aby se buňka přízpůsobila vyplněnému obsahu.
  Třída - možnost nastavení jiného stylu buňky tabulky, než je daný. Doporučujeme parametr nenastavovat a ponechat styl vytvořený grafikem vývojářem.
  Možnost aktualizovat dle nastavení pouze zvolenou buňku nebo celý řádek nebo celý sloupec. Doporučujeme ponechat na první možnosti.
  Karta Pokročilé je určena k plnění obsahu stránek vývojáři.
  Editace nastavení řádku tabulky - označte buňku tabulky, klikněte na ikonu Vlastnosti buňky, otevře se okno pro editaci.
 • Vložit řádek před - vložení řádku před místo postavení kurzoru.
 • Vložit řádek za - vložení řádku za místo postavení kurzoru.
 • Vymazat řádek - vymazat řádek v místě postavení kurzoru.
 • Vložit sloupec před - vložení sloupec před místo postavení kurzoru.
 • Vložit sloupec za - vložení sloupce za místo postavení kurzoru.
 • Vymazat sloupec - vymazat sloupec v místě postavení kurzoru.
 • Rozdělit buňky - rozdělí označenou buňku.
 • Sloučit buňky - sloučit označené buňky.