Články

Tlačítko Nový článek - po kliknutí se otevře okno pro vytvoření nového článku.

 

Tlačítko Smazat článek - po kliknutí se smažou vybrané články. Pokud není vybrán žádný článek, tlačítko je neaktivní. Článek vyberete zakliknutím zaškrtávátka nalevo u konkrétního článku.

Vyhledávání článků

 • Výběr Kategorie - vybere články zařazené do konkrétní kategorie a podkategorií.
 • Pole Slovní spojení - vyhledá článek pomocí slovního spojení. Fulltextové vyhledávání.
 • Zaškrtávátko Jen aktivní - zobrazí pouze články viditelné na FE.
 • Zaškrtávátko Jen nové - zobrazí pouze články, které byly nově přidány prostřednictvím uživatelského rozhraní.
 • Tlačítko Vyhledat - zahájí vyhledávání podle nastaveného filtru vyhledávání.
 • Tlačítko Zrušit - zraší nastavený filtr vyhledávání.

Nalezené články

Seznam článků ve vaší prezentaci. Seznam se upraví podle nastavení filtru Vyhledávání článků.

 • Napravo v liště záhlaví vidíte počet aktuálně zobrazených článků.
 • Následují dvě pole pro vyplnění číselných hodnot. Do prvního vložte počáteční pořadí článku, od kterého se má seznam zobrazovat (pokud chcete od začátku, napište 1). Do druhého pole napište počet zobrazených článků (maximální hodnota je 999).
 • Články označené zaškrtávátkem (vlevo na konkrétním řádku článku) lze hromadně odstranit pomocí tlačítka Smazat článek.
 • V seznamu článků vidíte parametry Název článku, Kategorie zařazení, URL adresa článku, jméno autora a datum vložení, které se dají řadit vzestupně nebo sestupně.
 • Napravo se zobrazují ikony Vyžaduje / Nevyžaduje schválení. Souvisí s nastavením uživatelských práv k autorovi článku. Pokud je autor zařazen do uživatelské skupiny, která má právo publikovat článek ihned, zobrazí se ikonka Nevyžaduje schválení. Pokud naopak autor patří do skupiny, která nemůže publikovat článek ihned, tento článek zůstane neaktivní a čeká, než mu administrátor povolí zobrazení pro web.
 • Ikona Editace zobrazí stránku pro úpravu konkrétního článku. Do editace se lze rovněž dostat kliknutím na řádek článku.
 • Ikona Smazat odstraní konkrétní článek.