Režim Náhled objednávky

Tento režim poskytuje přehled o stavu a obsahu objednávky. Dále umožňuje změny některých parametrů objednávky. Obsahuje následující součásti:

Objednávka

 • Číslo - udává interní číslo objednávky.
 • Měna objednávky - udává v jaké měně byla objednávka uskutečněna. Měny jsou závislé na jazykové mutaci nebo na výchozím nastavení měny.
 • Typ objednávky - udává zda bylo zboží objednáno bez nebo s DPH.
 • Datum a čas přijetí - udává čas a datum přijetí objednávky.
 • Aktuální stav objednávky - umožňuje nastavit stav objednávky (např. Přijato, Vyřízeno atd.), stavy jsou definovány v menu Objednávky / Stavy objednávek.
 • Datum platby - pole pro vložení data přijaté platby. Tlačítko DNES vloží aktuální datum.
 • Interní poznámka (neviditelná pro klienta) - umožňuje vložit interní poznámku, která je viditelná pouze v AS a není viditelná pro zákazníka.
 • Vzkaz od zákazníka - zobrazuje poznámku, kterou zákazním napsal při tvorbě objednávky.
 • Celková částka objednávky je zaokrouhlena - určuje jak je zacházeno s cenou. Tedy zda a jak má být zaokrouhlena, výchozí hodnota je matematicky na celé koruny. Toto nastavení lze změnit v editačním módu >>.

Zákazník

Údaje zadané při registraci zákazníka na FE:

 • Společnost - zobrazení společnosti zadané zákazníkem při registraci.
 • Jméno, příjmení - zobrazení jména a příjmení zadané zákazníkem při registraci.
 • Email - zobrazení mailu zadaného zákazníkem při registraci. Modré tlačítko EMAIL vedle zobrazeného mailu dovoluje vytvořit novou mailovou zprávu pomocí mailového formuláře. Více zde >>
 • Mobil, Telefon, Fax - zobrazení telefonních čísel zadaných zákazníkem při registraci.
 • IČO, DIČ - IČO a DIČ firemního zákazníka zadané při registraci.
 • Plátce DPH - označení zda je zákazník plátcem nebo neplátcem DPH.
 • Poštovní adresa - doručovací adresa zákazníka zadaná při registraci.
 • Fakturační adresa - fakturační adresa zákazníka, vyplňena pouze, pokud se liší fakturační a poštovní adresa.

Doprava

 • Sledovací číslo zásilky - pole pro vložení čísla balíku. Číslo balíku umožňuje sledovat stav přepravy na stránkách dopravní služby, která byla využita k doručení zásilky. Netýká se osobního převzetí v kamenné prodejně.

Tisk

Slouží k tisku, exportu a uložení dokumentů týkajících se dané objednávky:

 • Potvrzení o přijetí objednávky - slouží k vygenerování .pdf souboru s potvrzením o přijetí objednávky.
 • Faktura - slouží k vygenerování .pdf souboru s fakturou k dané objednávce.
 • Adresní štítek - slouží k vygenerování a vytisknutí adresního štítku určeného k polepení balíku.
 • Poštovní dobírková poukázka A - slouží k vygenerování údajů pro potisknutí poštovní poukázky A, při platbě dobírkou.
 • Export POHODA XPH - slouží k vygenerování souboru .xph určeného k importu do ekonomického a informačního systému Stormware Pohoda.

Souhrn objednávky

Nachází se pod výše jmenovanými položkami (stejné v editačním i náhledovém módu). Obsahuje soupis zboží a dalších položek obsažených v dané objednávce (množstevní slevy, dopravu, způsob platby), taktéž obsahuje finanční vyhodnocení objednávky.

Soupis zboží a dalších položek:

 • Kód produktu - zobrazení kódového označení produktu vedeného v Shop Egate.
 • Název produktu - zobrazení názvu produktu vedeného v Shop Egate.
 • DPH % - zobrazení sazby DPH u daného produktu.
 • Množství - počet kusů (případně jiné množstevní jednotky) přidaných do nákupního košíku.
 • Cena bez DPH - zobrazení ceny (tedy ceny za celkový počet kusů dané položky) bez DPH.
 • DPH - zobrazení výše DPH v dané měně.
 • Celkem s DPH - zobrazení celkové ceny včetně DPH.
 • Ikona Editace položky v objednávce - umožní editaci položky v objednávce (sazba DPH, množství, cena atd.).
 • Ikona Smazání produktu z objednávky - umožní smazat vybranou položku z objednávky.
 • Řádek Součet položek - zobrazí součet položek v dané objednávce.

Finanční vyhodnocení objednávky:

 • Daňová sazba - zobrazí daňovou sazbu uplatněnou v dané objednávce.
 • Bez daně - zobrazí cenu celkem za dané produkty bez daně.
 • Daň - zobrazí výslednou výši daně.
 • Celkem - zobrazí celkový součet pro danou daňovou sazbu.
 • Řádek Součet položek - zobrazí celkový mezisoučet pro všechny produkty v dané objednávce bez DPH. Celkový součet daní pro všechny položky v dané objednávce a celkový součet mezisoučtu ceny produktů a daní.
 • Řádek Celkem za objednávku - zobrazí celkovou cenu k úhradě za objednávku.

Editace položky u objednávky

Umožnuje upravit položku objednávky, změnit sazbu DPH, počet kusů, cenu a další parametry.

 • Název produktu - umožní změnit zobrazený název produktu v objednávce. Trvalou změnu názvu produktu je nutné provést ve správě produktů. Více zde >>
 • DPH - umožní změnit sazbu DPH u daného produktu v objednávce.
 • Množství - umožní upravit počet kusů produktu v objednávce.
 • Cena - umožní upravit cenu produktu v dané objednávce.
 • Interní poznámka (neviditelná pro zákazníka) - umožní zadat interní poznámku, neviditelnou pro zákazníka.
 • Poznámka pro zákazníka - umožní vepsat poznámku určenou pro zákazníka. Tato se zobrazí v uživatelském účtu na FE v menu Moje objednávky.
 • Zaškrtávací políčko Storno - umožní stornovat položku v objednávce.
 • Tlačítko Uložit - uloží provedené změny.
 • Tlačítko Zavřít - zavře editační okno.

 

Popis editačního módu naleznete zde >>