Režim Editace objednávky

Tento režim poskytuje možnost editace údajů na dané objednávce. I takových údajů, které nelze editovat přímo v náhledovém módu.

Objednávka

 • Číslo - číslo objednávky nelze měnit.
 • Měna objednávky - měnu objednávky nelze měnit.
 • Typ objednávky - typ objednávky nelze měnit.
 • Datum a čas přijetí - umožňuje případnou změnu data a času přijetí objednávky.
 • Aktuální stav objednávky - umožňuje nastavit stav objednávky (např. Přijatá, Vyřízená atd.). Tato položka je editovatelná i v náhledovém módu. Stavy jsou definovány v menu Objednávky / Stavy objednávek. Více o stavech objednávek naleznete zde >>
 • Datum platby - pole pro vložení data přijaté platby. Tato položka je editovatelná i v náhledovém módu.
 • Interní poznámka (neviditelná pro klienta) - umožňuje vložit interní poznámku, která je viditelná pouze v AS a není viditelná pro zákazníka. Tato položka je editovatelná i v náhledovém módu.
 • Vzkaz od zákazníka - umožňuje editovat poznámku zadanou zákazníkem při tvorbě objednávky.

Zaokrouhlení ceny

Celková částka objednávky je zaokrouhlena - umožňuje změnit jak zacházet s cenou. Tedy zda a jak má být zaokrouhlena. Výchozí hodnota je matematicky a na celé koruny.

Možnosti zaokrouhlení:

 • Nezaokrouhlovat - cena zůstane nezaokrouhlena.
 • Matematicky - zaokrouhlí cenu dle matematických pravidel zaokrouhlování, výchozí hodnota.
 • Nahoru - vždy zaokrouhlí cenu nahoru.
 • Dolů - vždy zaokrouhlí cenu dolů.

Typu zaokrouhlení:

 • Na desetníky - vždy zaokrouhlí na celé desetníky.
 • Na padesátníky - vždy zaokrouhlí na celé padesátihaléře.
 • Na celé koruny - vždy zaokrouhlí na celé koruny.

Zákazník

Údaje zadané při registraci zákazníka na FE, níže provedené úpravy se týkají pouze dané objednávky, údaje zákazníků se trvale dají editovat pouze ve správě zákazníků:

 • Vybrat zákazníka - umožní vybrat a změnit zákazníka u objednávky. Výběr lze provést ze seznamu registrovaných zákazníků, který se otevře po kliknutí na tento odkaz. Výběr potvrdíte kliknutím na řádek se jménem požadovaného zákazníka.
 • Společnost - umožní změnit nebo upravit název společnosti zadené při registraci.
 • Jméno, příjmení - umožní změnit nebo upravit jméno a příjmení zadané při registraci.
 • Email - umožní změnit nebo upravit mail zadaný při registraci.
 • Mobil, Telefon, Fax - umožní změnit nebo upravit telefonní čísla zadaná při registraci.
 • IČO, DIČ - umožní upravit nebo změnit IČO a DIČ firemního zákazníka zadané při registraci.
 • Plátce DPH - umožní upravit nebo změnit označení zda je zákazník plátcem nebo neplátcem DPH.
 • Poštovní adresa - umožní změnit nebo upravit doručovací adresu zákazníka zadanou při registraci.
 • Fakturační adresa - umožní změnit nebo upravit fakturační adresu zákazníka. Tato adresa je vyplňena pouze, pokud se liší fakturační a poštovní adresa.

Doprava

 • Sledovací číslo zásilky - pole pro vložení čísla balíku. Číslo balíku umožňuje sledovat stav přepravy na stránkách dopravní služby, která byla využita k doručení zásilky. Netýká se osobního převzetí v kamenné prodejně. Tuto položku lzeeditovat i v náhledovém módu.

Tisk

Slouží k tisku, exportu a uložení dokumentů týkajících se dané objednávky. Tyto položky jsou shodné i v náhledovém módu:

 • Potvrzení o přijetí objednávky - slouží k vygenerování .pdf souboru s potvrzením o přijetí objednávky.
 • Faktura - slouží k vygenerování .pdf souboru s fakturou k dané objednávce.
 • Adresní štítek - slouží k vygenerování a vytisknutí adresního štítku určeného k polepení balíku.
 • Poštovní dobírková poukázka A - slouží k vygenerování údajů pro potisknutí poštovní poukázky A, při platbě dobírkou.
 • Export POHODA XPH - slouží k vygenerování souboru .xph určeného k importu do ekonomického a informačního systému Stormware Pohoda.

Souhrn objednávky

Nachází se pod výše jmenovanými položkami, stejné v editačním i náhledovém módu. Obsahuje soupis zboží a dalších položek obsažených v dané objednávce (množstevní slevy, doprava, způsob platby), taktéž obsahuje finanční vyhodnocení objednávky.

Soupis zboží a dalších položek:

 • Kód produktu - zobrazení kódového označení produktu vedeného v Shop Egate.
 • Název produktu - zobrazení názvu produktu vedeného v Shop Egate.
 • DPH % - zobrazení sazby DPH u daného produktu.
 • Množství - počet kusů (případně jiné množstevní jednotky) přidaných do nákupního košíku.
 • Cena bez DPH - zobrazení ceny (tedy ceny za celkový počet kusů dané položky) bez DPH.
 • DPH - zobrazení výše DPH v dané měně.
 • Celkem s DPH - zobrazení celkové ceny včetně DPH.
 • Ikona Editace položky v objednávce - umožní editaci položky v objednávce (sazba DPH, množství, cena atd)
 • Ikona Smazání produktu z objednávky - umožní smazat vybranou položku z objednávky.
 • Řádek Součet položek - zobrazí součet položek v dané objednávce.

Finanční vyhodnocení objednávky:

 • Daňová sazba - zobrazí daňovou sazbu uplatněnou v dané objednávce.
 • Bez daně - zobrazí cenu celkem bez daně za dané produkty
 • Daň - zobrazí výslednou výši daně.
 • Celkem - zobrazí celkový součet pro danou daňovou sazbu.
 • Řádek Součet položek - zobrazí celkový mezisoučet pro všechny produkty v dané objednávce bez DPH. Dále celkový součet daní pro všechny položky v dané objednávce a celkový součet mezisoučtu ceny produktů a daní.
 • Řádek Celkem za objednávku - zobrazí celkovou cenu k úhradě za objednávku.

Editace položky u objednávky

Umožnuje upravit položku objednávky, změnit sazbu DPH, počet kusů, cenu a další parametry.

 • Název produktu - umožní změnit zobrazený název produktu v objednávce. Trvalou změnu názvu produktu je nutné provést ve správě produktů. Více zde >>
 • DPH - umožní změnit sazbu DPH u daného produktu v objednávce.
 • Množství - umožní upravit počet kusů produktu v objednávce.
 • Cena - umožní upravit cenu produktu v dané objednávce.
 • Interní poznámka (neviditelná pro zákazníka) - umožní zadat interní poznánku, neviditelnou pro zákazníka.
 • Poznámka pro zákazníka - umožní vepsat poznámku určenou pro zákazníka. Tato se zobrazí v uživatelském účtu na FE v menu Moje objednávky.
 • Zaškrtávací políčko Storno - umožní stornovat položku v objednávce.
 • Tlačítko Uložit - uloží provedené změny.
 • Tlačítko Zavřít - zavře editační okno.

 

Popis náhledového módu naleznete zde >>