Mailový formulář

V náhledu objednávky se, vedle zadaného emailu, zobrazí modré tlačítko EMAIL. Po kliknutí na tuto ikonku se otevře emailový formulář, který umožní odeslat emailovou zprávu na danou emailovou adresu.

Lze vybírat z předdefinovaných předvoleb, jejichž editaci naleznete v Nastavení / Emailové šablony. Formulář obsahuje následující položky:

  • Proměnné - toto pole je automaticky doplněno systémem a je nahrazeno číslem objednávky.
  • Roletové menu Šablona - výběr předdefinované emailové šablony. Je-li vybrána emailová šablona, jsou v závislostí na ni vyplněny níže uvedené pole. Více o emailových šablonách naleznete zde >>
  • Pole Od jméno - pole pro zapsání jména odesílatele (zobrazované jméno).
  • Pole Od email - pole pro zapsání emailu odesílatele (zobrazovaný email).
  • Pole Komu - pole pro zapsání emailu příjemce. Je vyplněno automaticky emailem zadaným v objednávce.
  • Pole Skrytá kopie - pole pro zapsání emailu příjemce skryté kopie, standardně je toto pole prázdné.
  • Pole Předmět - pole pro vepsání předmětu emailu.
  • Pole Tělo (HTML) - pole pro psaní samotné emailové zprávy. Toto pole je jako všechny pole pro zápis textů s možností formátování vybaveno WYSIWYG editorem. Více o používání tohoto editoru se dočtete zde >>
  • Tlačítko Odeslat email - odešle Vámi vytvořenou emailovou zprávu nebo předdefinovanou emailovou šablonu.
  • Tlačítko Zavřít - zavře okno s formulářem pro vytvoření emailu.