Zákazníci a skupiny (Shop)

Modul slouží ke správě zákazníků, zákaznických, dealerských a uživatelských skupin. Dovoluje zobrazení a editaci zákazníků registrovaných v Shop Egate. Nastavení Zákaznických skupin, respektive, zda jsou členové vybrané zákaznické skupiny plátci nebo neplátci DPH. Rovněž dovoluje upravit nastavení dealerských skupin (věrnostní program slev) a definici konkrétních slev pro vybranou dealerskou skupinu. Uživatelské skupiny dovolují nastavení oprávnění pro zobrazování, editaci a nahrávání, registrovaným uživatelům zařazeným do vybrané zákaznické skupiny.

 

Zákazníci

Tento modul poskytuje přehled o uživatelích a zákaznících a také o jejich objednávkách a článcích. Kliknutím na menu Zákazníci zobrazíte aktuálně registrované zákazníky/uživatele. Ve výpisu lze filtrovat a vyhledávat.

Více o modulu Zákazníci naleznete zde >>

 

Zákaznické skupiny

Modul dovoluje definovat Zákaznické skupiny. Respektive určit zda skupina do které je zařazen zákazník, má mít ceny s nebo bez DPH. Po kliknutí na submenu Zákaznické skupiny v menu Zákazníci, se zobrazí přehled existujících zákaznických skupin. Pokud žádná zákaznická skupina doposud neexistuje, můžete ji vytvořit. V pravo v záhlaví seznamu zákaznických skupin se zobrazuje celkový počet existujících zákaznických skupin.

Více o modulu Zákaznické skupiny naleznete zde >>

 

Dealerské skupiny (věrnostní program)

Modul dovoluje definovat Dealerské skupiny. Respektive nastavit věrnostní program slev pro vybrané zákaznické skupiny. Nejsou-li doposud vytvořeny zákazické skupiny modul nebude fungovat. Nejprve je potřeba vytvořit alespoň jednu zákaznickou skupinu (popsáno výše). Po rozkliknutí submenu Dealerské skupiny se zobrazí seznam všech všech dealerských skupin věrnostního programu. Tento seznam je rozčleněn podle zákaznických skupin. V záhlaví seznamu dealerských skupin je vždy zobrazena zákaznická skupina, ke které se vztahují dané dealerské skupiny. V pravé části záhlaví se zobrazuje počet dealerských skupin spadajících pod danou zákaznickou skupinu.

Více o modulu Dealerské skupiny naleznete zde >>

 

Uživatelské skupiny

Modul umožňuje nastavovat oprávnění uživatelům zařazeným do určité uživateské skupiny. Uživatelům lze nastavit práva pro zobrazení vybrané neveřejné kategorie, právo psát a editovat články v neveřejných kategoriích a také právo k nahrávání fotek nebo souborů do článků. Po kliknutí na submenu Uživatelské skupiny se zobrazí přehled existujících uživatelských skupin.

Více o modulu Uživatelské skupiny naleznete zde >>