Úvodní stránka (Shop)

Po přihlášení se zobrazí stránka Home, obsahující hlavičku, horní lištu, drobkovou navigaci a rychlý přehled.

Hlavička obsahuje

Zleva doprava:

 1. Název systému a informace o copyright
 2. Adresa na FE část, na kterou je AS napojen. Vhodné pro kontrolu provedených editací v AS.
 3. Jméno přihlášeného uživatele.
 4. Název databáze, na kterou je AS napojen.
 5. Aktuální datum a čas.
 6. Přepínání jazykových mutací.
 7. Odhlášení z AS.

Horní lišta

Menu s odkazy na jednotlivé části AS. Po najetí myší na hlavní kategorii (např. Správce) se zobrazí podkategorie, neboli submenu.

Drobková navigace

Pod horní lištou se nachází drobková navigace, neboli cesta zanoření v menu. Slouží k usnadnění orientace uživatele ve struktuře AS.

Rychlý přehled

Slouží pro získání rychlé a přehledné informace o tom, co je v Shop Egate nového. Skládá se z několika boxů:

Noví zákazníci

Zobrazení několika naposledy registrovaných zákazníků, po kliknutí na jméno je možné zobrazit a nebo upravit údaje zákazníka. Po rozkliknutí taktéž poskytuje statistiky zákazníka, přehled o osobních údajích, článcích a objednávkách.

Kniha návštěv - nové příspěvky

Obsahuje tyto položky:

 • Jméno autora - jméno a příjmení zákazníka. V případě, že je zákazník přihlášený, vyplní se na FE automaticky.
 • Text - samostatný text zprávy.
 • Odpovědět na příspěvek - ikona pro zobrazení okna pro odpověď.
 • Editace - ikona pro zobrazení okna editace zprávy. Užívá se pro opravu, pokud je zpráva nevhodně zapsaná.
 • Odstranit příspěvek - smazání příspěvku z FE a AS.


Po rozkliknutí nového příspěvku se tento příspěvek označí jako přečtený a ve výpisu na úvodní stránce se již nevypisuje. Všechny příspěvky naleznete v sekci Moduly / Diskuze / Návštěvní kniha.
Více o návštěvní knize naleznete zde >>

Důležité odkazy

Obsahuje tyto položky:

 • Statistiky Google Analytics - stránka s podrobnými informacemi o návštěvnosti vaší prezentace. Nastavení provedete vložením ID uživatele pro Google Analytics. Abyste mohli službu GA využívat, je potřeba se na stránkách Google nejprve zaregistrovat. Po dokončení registrace obdržíte jedinečný identifikátor (např. UA-1234567-8), který zašlete prostřednictvím Podpory EVici. Kód implementujeme do vaší prezentace. Následující den by jste měli mít možnost prostřednictvím této služby sledovat vaše statistiky.
 • XML feed - stránka obsahujující kód v XML formátu pro implementaci do internetového katalogu Zbozi.cz atp. URL adresu této stránky použijete při registraci do tohoto katalogu jako zdroj importu dat.
 • Sitemap - stránka, která zajišťuje, aby se veškerý obsah prezentace zaindexoval pro vyhledávače.

Statistika

Poskytuje rychlý přehled o dění v Shop Egate.
Obsahuje tyto položky:

 • Objednávky - poskytuje přehled o aktuálním počtu objednávek, po rozkliknutí se zobrazí souhrn a stav objednávek. Tyto objednávky lze dále spravovat, upravovat jejich parametry a stav. Více zde >>
 • Zákazníci - poskytuje přehled o aktuálním počtu zákazníků. Po rozkliknutí se zobrazí seznam zákazníků. Údaje zákazníků lze zobrazit kliknutím na požadované jméno. Následně se zobrazí statistiky zákazníka, přehledy o osobních údajích, článcích a objednávkách, tyto parametry lze dále editovat. Zákazníka je možno zařadit do definované skupiny. Více zde >>
 • Produkty - poskytuje přehled o aktuálním počtu produktů v Shop Egate. Po rozkliknutí se zobrazí kompletní seznam produktů. Editaci produktu lze provést kliknutím na vybraný produkt, kde lze upravit veškeré parametry (cena, zařazení, fotogalerie atd.) Více zde >>

Články - new

Rychlý přehled článků, které vznikly v uživatelském prostředí FE.

Diskuze k produktu - nové příšpěvky

Zobrazení nových příspěvků v diskuzích u produktů, s možností editace, smazání nebo odpovědi.

 • Produkt - název produktu, u kterého byl příspěvek zapsán.
 • Text - samostatný text příspěvku.
 • Odpovědět na příspěvek - ikona pro otevření okna pro odpověď.
 • Editace - ikona pro zobrazení okna editace zprávy. Užívá se pro opravu, pokud je zpráva nevhodně zapsaná.
 • Odstranit příspěvek - smazání příspěvku z FE a AS

Po rozkliknutí nového příspěvku se tento příspěvek označí jako přečtený a ve výpisu na úvodní stránce se již nevypisuje, příspěvek naleznete v sekci Moduly / Diskuze / Diskuze k produktům. Více zde >>

Diskuse k článku

Zobrazení nových příspěvků z diskuzí u článků.

 • Článek - název článku, u kterého byl příspěvek zapsán.
 • Text - samostaný text příspěvku.
 • Odpovědět na příspěvek - okna pro odpověď.
 • Editace - ikona pro zobrazení okna editace zprávy. Užívá se pro opravu, pokud je zpráva nevhodně zapsaná.
 • Odstranit příspěvek - smazání příspěvku z FE a AS

Po rozkliknutí nového příspěvku se tento příspěvek označí jako přečtený a ve výpisu na úvodní stránce se již nevypisuje, příspěvek naleznete v sekci Moduly / Diskuze / Diskuze k článkům. Více zde >>

SEO

 • Title Homepage - SEO titulek - tzv. meta title - text zobrazující se v každém prohlížeči v liště úplně nahoře. Titulek by měl být tvořen do maximálně 7 až 8 slovy (pro Seznam do 70 znaků, pro Google do 64 znaků). Tato část title se zobrazuje na úvodní stránce prezentace.
 • Title doplněk pro stránky - součást meta title, která se zobrazuje jako doplnění automaticky generovaných titulků na vnitřních stránkách (všech mimo titulní stránky). Zobrazuje se automaticky generovaným titulkem. Příklad: Pokud máme kategorii např. "O společnosti" a title doplněk " :: EVici webdesign" tak výsledné zobrazení titulku kategorie O společnosti je "O společnosti :: EVici webdesign".
 • H1 Homepage - vyplnění skrytého nadpisu H1 na titulní stránce. Doporučená maximální délka je 70 znaků. Použijte v nadpisu klíčová slova z Title Homepage. Nadpis H1 by se však měl trochu lišit od Title Homepage. Doporučujeme např. pozměnit pořadí některých slov.
 • Description Homepage - malé shrnutí obsahu stránky. Vyhledávače v něm hledají, proto je dobré v něm uvést dostatek klíčových slov. Někdy je také vyhledávači použit jako popisek k vaší stránce při zobrazování výsledků hledání. Jeho délka by neměla přesáhnout 156 znaků.
 • Keywords Homepage - klíčová slova důležitá pro vyhledávače. Počet slov omezte na 15.
 • Copyright - vyplnění názvu vaší společnosti, která vlastní práva k této www prezentaci.