Objednávky (Shop)

Kliknutím na menu Objednávky zobrazíte jejich přehled. V tomto přehledu lze filtrovat a vyhledávat. Modul slouží ke správě, úpravám a vyřizování objednávek.

Vyhledávání objednávek

 • Číslo objednávky - zadejte číslo požadované objednávky
 • Klíčové slovo - vyhledá objednávky pomocí klíčového slova. Fulltextové vyhledávání.
 • Pole Přijetí objednávky od - do - zobrazí objdnávky přijaté v zadaném časovém rozmezí.
 • Roletka Stav - zobrazí pouze objednávky ve vybraném stavu (Přijatá, Vyřízeno atd.).
 • Roletka Typ objednávky - zobrazí objednávky zákazníků, kteří objednali zboží s cenami bez nebo s DPH.
 • Roletka Měna - zobrazí objednávky provedené v dané jazykové mutaci. To znamená v měně určené pro danou jazykovou mutaci (CZK, EUR, USD atd.).

Zobrazení a editace

 • Zobrazení a editaci objednávky provedete kliknutím na řádek s danou objednávkou. Tím se otevře okno pro zobrazení detailu a případnou úpravu.
 • Ikona Export pro systém Pohoda títmo tlačítkem danou objednávku exportujete pro ekonomický a informační systém Stormware Pohoda.
 • Ikona Smazat odstraní konkrétní objednávku.

Detaily o režimu náhled objednávky naleznete zde >>

Detaily o režimu editace objednávky naleznete zde >>

Prodané produkty

Slouží ke zobrazení produktů, které byly v Shop Egate prodány. Po kliknutí na jednotlivé produkty je možné přejít do jejich detailního zobrazení a zde, v modulu statistika, zobrazit v jaké objednávce a v jakém množství byl produkt objednán.

Vyhledávání ve výpisu prodaných produktů:

 • Datum přijetí objednávky (od - do) - zobrazí zboží prodané na objednávkách v daném časovém rozmezí.
 • Roleta Výrobce - zobrazí pouze prodané produkty vybraného výrobce, výrobce lze definovat v nastavení výrobců. Více o výrobcích naleznete zde >>

Stavy objednávek

Umožňuje vytvářet a upravovat stavy objednávek a jejich barevné rozlišení. Z těchto stavů lze následně vybírat ve správě objednávky. Taktéž je zde zobrazena statistika kolik objednávek a v jakém stavu existuje.

 • Sloupec # - zobrazuje pořadí existujících stavů.
 • Sloupec Stav - zobrazuje název stavů.
 • Sloupec Barva - zobrazuje zvolené barevné rozlišení pro daný stav.
 • Sloupec Počet objednávek - zobrazuje statistiku počtu objednávek v daném stavu. Po kliknutí na číslo v tomto sloupci se zobrazí seznam objednávek v daném stavu.
 • Tlačítko Editace stavu - umožní změnit pořadí, název a barevné odlišení daného stavu pro objednávky.
 • Tlačítko Smazání stavu - umožní smazat definovaný stav pro objednávky.

Vytvoření nového a editace stávajícího stavu objednávky

 • V boxu Nový provedete vytvoření nového stavu.
 • Do pole Pořadí zadejte číslo, které udává pořadí ve kterém se má nový stav zobrazovat. Číslo je automaticky doplněno tak, aby se nově vytvořený stav zobrazil v seznamu na posledním místě. Pořadí stavů lze upravovat změnou čísla pořadí.
 • Editaci stavu provedete stiskem tlačítka Editace stavu na řádku s vybraným stavem objednávky. Po kliknutí na tlačítko editace se daný stav zobrazí v poli Editace pod seznamem stavů, kde je možné upravit jeho nastavené parametry.
 • Název - pole pro zapsání názvu stavu objednávky pro dané jazykové mutace (např. pročeštinu Přijatá, pro angličtinu Accepted atd.).
 • Barva - výběr barevného odlišení pro různé stavy objednávek. Barvu lze vybrat z nabízené palety barev nebo přímo zadat její HTML kód. HTML kód barvy se zadává ve formátu #FFDD00 do políčka pod barevnou paletou.
 • Tlačítkem Uložit potvrdíte změnu nebo vytvoření nového stavu objednávky.

Přehledy

Poskytuje stručný přehled o celkovém počtu objednávek a cenách za objednávky.

 • Počet objednávek - udává celkový počet všech objednávek ve všech stavech.
 • Cena objednávek bez DPH - udává celkovou cenu bez DPH za všechny objednávky.
 • Cena objednávek vč. DPH - udává celkovou cenu s DPH za všechny objednávky.
 • Poštovné - udává celkovou cenu poštovného.

 

Zobrazení a editace objednávky

 • Po kliknutí na řádek s objednávkou se zobrazí okno Náhled objednávky (Více zde >>), toto okno lze přepnout do režimu Editace (Více zde >>).
 • Šipkami v horní části detailu objednávky lze procházet objednávky.
 • Stiskem tlačítka Editace objednávky lze přejít do editačního módu. Zde je možné do objednávky dále zasahovat. Toto tlačítko se následně změní na Náhled objednávky, které po kliknutí přepne zpět do náhledového módu.
 • Stiskem tlačítka Zpět se vrátíte na seznam objednávek.
 • Stiskem tlačítka Přidat produkt (pod souhrnem objednávky) lze do objednávky přidat další produkty.
 • Stiskem tlačítka Uložit (pod souhrnem objednávky) uložíte provedené změny v dané objednávce.