Slevové poukazy (Shop)

Modul slouží k vytváření slevových poukazů. Tyto poukazy mají danou nominální finanční hodnotu. Každý poukaz je možné použít pouze jednou. Může jej použít kdokoli, proto si vždy chraňte kód svého poukazu.

Po vstupu do tohoto modulu se zobrazí seznam existujících slevových poukazů. Pokud zatím neexistují žádné poukazy, můžete vytvořit nový pomocí tlačítka Nový poukaz. Zobrazeny jsou následující položky:

 • Sloupec Objednáno - zobrazení kdy bylo objednáno s použitím daného poukazu.
 • Sloupec Využito - zobrazení kdy byl poukaz využit.
 • Sloupec Vystaveno - zobrazení data a času vystavení daného poukazu.
 • Sloupec Kód kupónu - zobrazení kódu slevového poukazu, kód je generován automaticky.
 • Sloupce Platnost od / Platnost do - zobrazení období, ve kterém je daný poukaz platný.
 • Sloupec Částka - zobrazuje nominální finanční hodnotu daného poukazu.

Vytvoření nového poukazu

 • Tlačítko Nový poukaz - vytvoří nový slevový poukaz.
 • Kód - kód poukazu, je generován automaticky.
 • Zaškrtávací políčko Aktivní - určuje zda je daný poukaz aktivní nebo neaktivní.
 • Platnost od - pole pro nastavení data, od kterého má být daný poukaz platný.
 • Platnost do - pole pro nastavení data, do kterého má být daný poukaz platný.
 • Pole Částka - políčko slouží k zapsání nominální finanční hodnoty slevového poukazu.
 • Roletové menu Měna (vedle pole Částka) - slouží k výběru měny, na kterou se poukaz vztahuje.

Editace nebo smazání stávajícího poukazu

 • Tlačítko Editace - na řádku s vybraným poukazem otevře okno editace. Zde je možné editovat výše popsané položky. Kód poukazu je vždy generován automaticky a proto jej není možné editovat.
 • Tlačítko Smazat - na řádku s vybraným poukazem, odstraní vybraný poukaz.