Rádce (Shop)

Modul slouží k vytváření a editaci položek Rádce. Tedy položek zobrazujících se na FE pod levým menu a sloužících jako pomoc uživateli nebo zákazníkovi. Jednotlivé položky Rádce se mohou zobrazovat všude nebo pouze na určeném místě.

Vytvoření nové položky Rádce

 • Tlačítko Nový záznam - slouží k vytvoření nové položky Rádce.
 • Zaškrtávací políčko Nový záznam - umožňuje zobrazení nebo skrytí položky ve výpisu.
 • Roletové menu Jazyk - výběr jazykové mutace, ve které se daná položka zobrazí.
 • Roletové menu Kategorie - výběr kategorie FE, kde se má daná položka Rádce zobrazovat.
 • Pole Titulek - zapsání titulku dané položky. Zobrazuje se také jako název ve výpisu položek Rádce.
 • Zobrazit od - pole pro nastavení data, od kterého se má daná položka zobrazovat.
 • Zobrazit do - pole pro nastavení data, do kterého se má daná položka zobrazovat.
 • Fotografie - slouží k nahrání fotografie, která se zobrazí u dané položky. Pomocí tlačítka Procházet vyberete ze svého počítače fotografii pro vložení.
 • Pole Krátký text - zvýrazněný text na začátku obsahu položky rádce.
 • Pole Dlouhý text - slouží k zapsání textu položky rádce. Toto pole je je vybaveno HTML WYSIWYG editorem. Jak používat tento editor naleznete zde >>.
 • Tlačítko Uložit - potvrdí provedené změny a vytvoří novou položku.

Editace nebo smazání stávající položky

 • Editaci existující položky Rádce provedete kliknutím na řádek s položkou. Poté je možné upravit detaily položky Rádce popsané výše.
 • Tlačítko Uložit - potrvdí provedené změny.
 • Tlačítko Uložit jako - vytvoří novou položku Rádce a uloží provedené změny do této nové položky.
 • Smazání výrobce provedete kliknutím na tlačítko koše na řádku s danou položkou.