Atributy

Každý článek může obsahovat libovolné množství atributů, neboli parametrů článků. Atributem může být např. typ článku, autor článku, atd. Atribut si lze libovolně pojmenovat a přidělit mu určitou hodnotu (obsah).

  • V boxu Nový zvolte parametr.
  • Pokud v nabídce není požadovaný parametr, musíte ho vytvořit. Klikněte na odkaz Správce parametrů. Dostanete se do Nastavení / Parametry / Parametry článku.
  • Pomocí tlačítka Nový parametr vytvořte chybějící parametr.
  • Pokud k novému parametru chcete založit jeho hodnoty, klikněte na zelené tlačítko plus vpravo na řádku.
  • Hodnoty se řadí automaticky dle abecedy.
  • Jakmile máte požadované parametry a hodnoty vytvořeny, zavřete okno Nastavení / Parametry / Parametry článku. Vraťte se do původního okna Atributy článku.
  • Nové parametry a hodnoty článku se zatím v nabídce nezobrazují. Musíte nejdříve stránku aktualizovat, aby se nová data načetla. A to pomocí současného stisknutí tlačítek CTRL+R a nebo stiskem klávesy F5.
  • Výběr parametrů a hodnot potvrďte tlačítkem Uložit.